entangle tiếng Anh là gì?

entangle tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng entangle trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ entangle tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm entangle tiếng Anh
entangle
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ entangle

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: entangle tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

entangle tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ entangle trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ entangle tiếng Anh nghĩa là gì.

entangle /in’tæɳgl/ (intertangle) /,intə’tæɳgl/

* ngoại động từ
– làm vướng vào, làm vướng mắc, làm mắc bẫy, làm vướng vào vật chướng ngại
– làm vướng vào khó khăn, làm bối rối, làm lúng túng
– làm rối rắm ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

Thuật ngữ liên quan tới entangle

Tóm lại nội dung ý nghĩa của entangle trong tiếng Anh

entangle có nghĩa là: entangle /in’tæɳgl/ (intertangle) /,intə’tæɳgl/* ngoại động từ- làm vướng vào, làm vướng mắc, làm mắc bẫy, làm vướng vào vật chướng ngại- làm vướng vào khó khăn, làm bối rối, làm lúng túng- làm rối rắm ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

Đây là cách dùng entangle tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ entangle tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

entangle /in’tæɳgl/ (intertangle) / tiếng Anh là gì?
intə’tæɳgl/* ngoại động từ- làm vướng vào tiếng Anh là gì?
làm vướng mắc tiếng Anh là gì?
làm mắc bẫy tiếng Anh là gì?
làm vướng vào vật chướng ngại- làm vướng vào khó khăn tiếng Anh là gì?
làm bối rối tiếng Anh là gì?
làm lúng túng- làm rối rắm ((nghĩa đen) & tiếng Anh là gì?
(nghĩa bóng))

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255