enrol tiếng Anh là gì?

enrol tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng enrol trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ enrol tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm enrol tiếng Anh
enrol
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ enrol

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: enrol tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

enrol tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ enrol trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ enrol tiếng Anh nghĩa là gì.

enrol /in’roul/ (enroll) /in’roul/

* ngoại động từ
– tuyển (quân…)
– kết nạp vào, ghi tên cho vào (hội…)
– (pháp lý) ghi vào (sổ sách toà án)enroll /in’roul/ (enroll) /in’roul/

* ngoại động từ
– tuyển (quân…)
– kết nạp vào, ghi tên cho vào (hội…)
– (pháp lý) ghi vào (sổ sách toà án)

Thuật ngữ liên quan tới enrol

Tóm lại nội dung ý nghĩa của enrol trong tiếng Anh

enrol có nghĩa là: enrol /in’roul/ (enroll) /in’roul/* ngoại động từ- tuyển (quân…)- kết nạp vào, ghi tên cho vào (hội…)- (pháp lý) ghi vào (sổ sách toà án)enroll /in’roul/ (enroll) /in’roul/* ngoại động từ- tuyển (quân…)- kết nạp vào, ghi tên cho vào (hội…)- (pháp lý) ghi vào (sổ sách toà án)

Đây là cách dùng enrol tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ enrol tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

enrol /in’roul/ (enroll) /in’roul/* ngoại động từ- tuyển (quân…)- kết nạp vào tiếng Anh là gì?
ghi tên cho vào (hội…)- (pháp lý) ghi vào (sổ sách toà án)enroll /in’roul/ (enroll) /in’roul/* ngoại động từ- tuyển (quân…)- kết nạp vào tiếng Anh là gì?
ghi tên cho vào (hội…)- (pháp lý) ghi vào (sổ sách toà án)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255