engaging tiếng Anh là gì?

engaging tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng engaging trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ engaging tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm engaging tiếng Anh
engaging
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ engaging

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: engaging tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

engaging tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ engaging trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ engaging tiếng Anh nghĩa là gì.

engaging /in’geidʤiɳ/

* tính từ
– lôi kéo, hấp dẫn; duyên dáng (nụ cười, giọng nói, cái nhìn…)engage /in’geidʤ/

* ngoại động từ
– hẹn, hứa hẹn, ước hẹn, cam kết; đính ước, hứa hôn
=to engage oneself to do something+ hứa hẹn làm gì
=to become engaged to+ hứa hôn với
– thuê (người ở); giữ trước (chỗ ngồi…)
– lấy (danh dự…) mà cam kết
– thu hút (sự chú ý…); giành được (tình cảm…); làm cho mát mẻ
– ((thường) động tính từ quá khứ) mắc bận
=to be engaged in something+ bận làm việc gì
– (quân sự) giao chiến, đánh nhau với
=to engage the enemy in heavy fighting+ đánh nhau với quân địch rất dữ dội
– (kỹ thuật) gài (số…)
– (kiến trúc) gắn vào tường; ghép (vật nọ với vật kia)

* nội động từ
– (+ in) làm, tiến hành
=to engage in politics+ làm chính trị
=to engage in business+ kinh doanh
=to engage in negotiations with someone+ tiến hành thương lượng với ai
– (kỹ thuật) (+ with) gài, khớp (với)

Thuật ngữ liên quan tới engaging

Tóm lại nội dung ý nghĩa của engaging trong tiếng Anh

engaging có nghĩa là: engaging /in’geidʤiɳ/* tính từ- lôi kéo, hấp dẫn; duyên dáng (nụ cười, giọng nói, cái nhìn…)engage /in’geidʤ/* ngoại động từ- hẹn, hứa hẹn, ước hẹn, cam kết; đính ước, hứa hôn=to engage oneself to do something+ hứa hẹn làm gì=to become engaged to+ hứa hôn với- thuê (người ở); giữ trước (chỗ ngồi…)- lấy (danh dự…) mà cam kết- thu hút (sự chú ý…); giành được (tình cảm…); làm cho mát mẻ- ((thường) động tính từ quá khứ) mắc bận=to be engaged in something+ bận làm việc gì- (quân sự) giao chiến, đánh nhau với=to engage the enemy in heavy fighting+ đánh nhau với quân địch rất dữ dội- (kỹ thuật) gài (số…)- (kiến trúc) gắn vào tường; ghép (vật nọ với vật kia)* nội động từ- (+ in) làm, tiến hành=to engage in politics+ làm chính trị=to engage in business+ kinh doanh=to engage in negotiations with someone+ tiến hành thương lượng với ai- (kỹ thuật) (+ with) gài, khớp (với)

Đây là cách dùng engaging tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ engaging tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

engaging /in’geidʤiɳ/* tính từ- lôi kéo tiếng Anh là gì?
hấp dẫn tiếng Anh là gì?
duyên dáng (nụ cười tiếng Anh là gì?
giọng nói tiếng Anh là gì?
cái nhìn…)engage /in’geidʤ/* ngoại động từ- hẹn tiếng Anh là gì?
hứa hẹn tiếng Anh là gì?
ước hẹn tiếng Anh là gì?
cam kết tiếng Anh là gì?
đính ước tiếng Anh là gì?
hứa hôn=to engage oneself to do something+ hứa hẹn làm gì=to become engaged to+ hứa hôn với- thuê (người ở) tiếng Anh là gì?
giữ trước (chỗ ngồi…)- lấy (danh dự…) mà cam kết- thu hút (sự chú ý…) tiếng Anh là gì?
giành được (tình cảm…) tiếng Anh là gì?
làm cho mát mẻ- ((thường) động tính từ quá khứ) mắc bận=to be engaged in something+ bận làm việc gì- (quân sự) giao chiến tiếng Anh là gì?
đánh nhau với=to engage the enemy in heavy fighting+ đánh nhau với quân địch rất dữ dội- (kỹ thuật) gài (số…)- (kiến trúc) gắn vào tường tiếng Anh là gì?
ghép (vật nọ với vật kia)* nội động từ- (+ in) làm tiếng Anh là gì?
tiến hành=to engage in politics+ làm chính trị=to engage in business+ kinh doanh=to engage in negotiations with someone+ tiến hành thương lượng với ai- (kỹ thuật) (+ with) gài tiếng Anh là gì?
khớp (với)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255