elude tiếng Anh là gì?

elude tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng elude trong tiếng Anh .

TÓM TẮT

Thông tin thuật ngữ elude tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm elude tiếng Anh
elude
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ elude

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: elude tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

elude tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ elude trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ elude tiếng Anh nghĩa là gì.

elude /i’lu:d/

* ngoại động từ
– tránh, né, lảng tránh (cú đấm, sự khó khăn, sự quan sát…)
– trốn tránh (luật pháp, trách nhiệm…)
– vượt quá (sự hiểu biết…)

elude
– tránh, thoát, tuột, sổng

Thuật ngữ liên quan tới elude

Tóm lại nội dung ý nghĩa của elude trong tiếng Anh

elude có nghĩa là: elude /i’lu:d/* ngoại động từ- tránh, né, lảng tránh (cú đấm, sự khó khăn, sự quan sát…)- trốn tránh (luật pháp, trách nhiệm…)- vượt quá (sự hiểu biết…)elude- tránh, thoát, tuột, sổng

Đây là cách dùng elude tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ elude tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

elude /i’lu:d/* ngoại động từ- tránh tiếng Anh là gì?
né tiếng Anh là gì?
lảng tránh (cú đấm tiếng Anh là gì?
sự khó khăn tiếng Anh là gì?
sự quan sát…)- trốn tránh (luật pháp tiếng Anh là gì?
trách nhiệm…)- vượt quá (sự hiểu biết…)elude- tránh tiếng Anh là gì?
thoát tiếng Anh là gì?
tuột tiếng Anh là gì?
sổng

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255