Top 20 dyspnea nghĩa là gì mới nhất 2021 – Chick Golden

DYSPNEA | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

1. DYSPNEA | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

Top 20 dyspnea nghĩa là gì mới nhất 2021

Tác giả: dictionary.cambridge.org

Ngày đăng: 2/7/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 99160 lượt đánh giá )

Bạn đang đọc : Top 20 dyspnea nghĩa là gì mới nhất 2021
Bạn đang đọc : Top 20 dyspnea nghĩa là gì mới nhất 2021

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: 1. difficulty in breathing and the feeling of not getting enough air: 2…

Khớp với kết quả tìm kiếm: 27 thg 10, 2021 dyspnea ý nghĩa, định nghĩa, dyspnea là gì: 1. difficulty in breathing and the feeling of not getting enough air: 2. difficulty in breathing …… xem ngay

2. Nghĩa của từ dyspnea – dyspnea là gì – Ebook Y Học – Y Khoa

Tác giả: phacdochuabenh.com

Ngày đăng: 9/7/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 40873 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ dyspnea, dyspnea là gì, Từ điển anh việt y khoa, Dịch trực tuyến, Online, Tra từ, Nghĩa tiếng việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của từ dyspnea – dyspnea là gì. Dịch Sang Tiếng Việt: … Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, …… xem ngay

3. Nghĩa của từ dyspnoea – dyspnoea là gì – Ebook Y Học – Y Khoa

Tác giả: phacdochuabenh.com

Ngày đăng: 17/8/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 90007 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ dyspnoea, dyspnoea là gì, Từ điển anh việt y khoa, Dịch trực tuyến, Online, Tra từ, Nghĩa tiếng việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của từ dyspnoea – dyspnoea là gì. Dịch Sang Tiếng Việt: sự khó thở. Từ điển chuyên ngành y khoa. Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, …… xem ngay

Từ điển Anh Việt "dyspnea" - là gì?

4. Từ điển Anh Việt “dyspnea” – là gì?

Tác giả: vtudien.com

Ngày đăng: 12/6/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 70997 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về “dyspnea” là gì? Nghĩa của từ dyspnea trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của từ ‘dyspnea’ trong tiếng Việt. dyspnea là gì? … Phát âm dyspnea. dyspnea. danh từ. (y học) sự khó thở … cardiac dyspnea: chứng khó thở tim …… xem ngay

5. Từ điển Anh Việt “dyspnoea” – là gì?

Tác giả: vtudien.com

Ngày đăng: 12/8/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 60824 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về “dyspnoea” là gì? Nghĩa của từ dyspnoea trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tra cứu từ điển Anh Việt online. Nghĩa của từ ‘dyspnoea’ trong tiếng Việt. dyspnoea là gì? Tra cứu từ điển trực tuyến…. xem ngay

6. dyspnoea

Tác giả: tudien.me

Ngày đăng: 24/7/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 5914 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Từ dyspnoea nghĩa là gì, định nghĩa & ý nghĩa của từ dyspnoea – Từ điển Anh Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cùng tìm hiểu nghĩa của từ: dyspnoea nghĩa là (y học) sự khó thở…. xem ngay

7. dyspnea

Tác giả: tudien.me

Ngày đăng: 3/5/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 86371 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Từ dyspnea nghĩa là gì, định nghĩa & ý nghĩa của từ dyspnea – Từ điển Anh Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cùng tìm hiểu nghĩa của từ: dyspnea nghĩa là chứng khó thở…. xem ngay

8. dyspnea nghĩa là gì trong Tiếng Việt? – English Sticky

Tác giả: englishsticky.com

Ngày đăng: 13/4/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 51485 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về dyspnea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: dyspnea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dyspnea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dyspnea…. xem ngay

9. Nghĩa của từ Dyspnea – Từ điển Anh – Việt – Soha tra từ

Tác giả: tratu.soha.vn

Ngày đăng: 14/4/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 69912 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ Dyspnea – Từ điển Anh – Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: chứng khó thở. cardiac dyspnea: chứng khó thở tim. Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Dyspnea ». Từ điển: Y học. tác giả. Nguyen Tuan Huy, Khách…. xem ngay

Dyspnoea là gì, Nghĩa của từ Dyspnoea | Từ điển Anh - Rung.vn

10. Dyspnoea là gì, Nghĩa của từ Dyspnoea | Từ điển Anh – Rung.vn

Tác giả: www.rung.vn

Ngày đăng: 12/6/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 41222 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Dyspnoea là gì: / dis´pni:ə /, Danh từ: (y học) sự khó thở, Y học: sự khó thở,

Khớp với kết quả tìm kiếm: 11 thg 8, 2015 Dyspnoea là gì: / dis´pni:ə /, Danh từ: (y học) sự khó thở, Y học: sự khó thở,… xem ngay

Xem thêm: 15 bài văn tả con chó hay xuất sắc đạt điểm cao

11. Dyspnea là gì, Nghĩa của từ Dyspnea | Từ điển Anh – Rung.vn

Tác giả: www.rung.vn

Ngày đăng: 1/6/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 8842 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Dyspnea là gì: chứng khó thở, cardiac dyspnea, chứng khó thở tim

Khớp với kết quả tìm kiếm: 11 thg 8, 2015 Dyspnea là gì: chứng khó thở, cardiac dyspnea, chứng khó thở tim…. xem ngay

dyspnea/ tiếng Anh là gì? - Từ điển Anh-Việt

12. dyspnea/ tiếng Anh là gì? – Từ điển Anh-Việt

Tác giả: tudienso.com

Ngày đăng: 13/7/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 25491 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: dyspnea/ trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng dyspnea/ (có phát âm) trong tiếng Anh chuyên ngành.

Khớp với kết quả tìm kiếm: dyspnea/ trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng dyspnea/ (có phát âm) trong tiếng Anh chuyên …… xem ngay

13. Nghĩa của từ

Tác giả: vix.vn

Ngày đăng: 2/1/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 35335 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Tra từ ‘dyspnea’ – Nghĩa của từ ‘dyspnea’ là gì | Từ Điển Anh- Việt [vix.vn]. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Phiên bản mới: Vi-X-2020 |Nghĩa của từ : dyspnea: | * n. – labored breathing, shortness of breath… | Từ điển Anh – Việt | Từ điển Anh – Anh | Từ điển Việt …… xem ngay

14. Khó thở – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org

Ngày đăng: 29/4/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 50630 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Khó thở – Wikipedia tiếng Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Khó thở là cảm giác mà người ta không thể thở đủ mức. Hiệp hội lồng ngực Hoa Kỳ định nghĩa nó là “một trải nghiệm chủ quan của khó thở bao gồm các cảm giác …… xem ngay

15. Tra Từ dyspnea là gì ? – Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt …

Tác giả: capnhatkienthuc.com

Ngày đăng: 22/1/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 12954 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Dịch Nghĩa của từ dyspnea – Tra Từ dyspnea là gì ? – Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt, Vdict, Laban, La Bàn, Tra Từ Soha – Dịch Trực Tuyến, Online Vietnamese Dictionary. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Dịch Sang Tiếng Việt: dyspnea //. *dyspnea * danh từ … paraxysmal cardiac dyspnea // … Dịch Nghĩa dyspnea Translate, Translation, Dictionary, Oxford…. xem ngay

16. Dyspnea Nghĩa Là Gì?

Tác giả: www.xn--t-in-1ua7276b5ha.com

Ngày đăng: 12/5/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 5544 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Dyspnea Nghĩa Là Gì?. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: dyspnea nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ dyspnea. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dyspnea mình. 1. 0 0. dyspnea. Sự khó thở…. xem ngay

Sự khác biệt giữa khó thở và ngắn thở Dyspnea vs Shortness ...

17. Sự khác biệt giữa khó thở và ngắn thở Dyspnea vs Shortness …

Tác giả: vie.weblogographic.com

Ngày đăng: 22/5/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 19917 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Sự khác biệt giữa Dyspnea và Shortness of Breath là gì? Dyspnea là khó thở cần thiết khi hụt hơi là tỷ lệ tăng lên

Khớp với kết quả tìm kiếm: Sự khác biệt giữa Dyspnea và Shortness of Breath là gì? Dyspnea là khó thở cần thiết khi hụt hơi là tỷ lệ tăng lên…. xem ngay

SHORTNESS OF BREATH: HỤT HƠI HAY KHÓ THỞ?

18. SHORTNESS OF BREATH: HỤT HƠI HAY KHÓ THỞ?

Tác giả: vietanhsongngu.com

Ngày đăng: 15/4/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 25989 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Website anh viet song ngữ, tin tức song ngữ anh việt, học tiếng anh qua bài hát, truyện thơ song ngữ

Khớp với kết quả tìm kiếm: 24 thg 3, 2020 Một từ khác ‘breathlessness’/ˈbreθləsnəs/ cũng đồng nghĩa với ‘shortness of breath’ được hiểu là ‘difficulty (in) breathing’ trong ví dụ:…. xem ngay

cardiac dyspnea nghĩa là gì | Từ điển Anh Việt - Memo.vn

19. cardiac dyspnea nghĩa là gì | Từ điển Anh Việt – Memo.vn

Tác giả: memo.vn

Ngày đăng: 20/8/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 2330 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: cardiac dyspnea | Nghĩa của từ cardiac dyspnea ✅ cardiac dyspnea là gì ✅ Từ điển Anh Việt

Khớp với kết quả tìm kiếm: cardiac dyspnea | Nghĩa của từ cardiac dyspnea ✓ cardiac dyspnea là gì ✓ Từ điển Anh Việt…. xem ngay

20. Dyspnea nghĩa là gì ? | Từ Điển Anh Việt EzyDict

Tác giả: ezydict.com

Ngày đăng: 11/4/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 94158 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: Dyspnea nghĩa là gì ? dyspnea * danh từ – (y học) sự khó thở | Nghĩa của d, ea, sp.

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255