distortion tiếng Anh là gì?

distortion tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng distortion trong tiếng Anh .

TÓM TẮT

Thông tin thuật ngữ distortion tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm distortion tiếng Anh
distortion
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ distortion

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: distortion tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

distortion tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ distortion trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ distortion tiếng Anh nghĩa là gì.

distortion /dis’tɔ:ʃn/

* danh từ
– sự vặn vẹo, sự bóp méo, sự làm méo mó
– sự bóp méo, sự xuyên tạc (sự thật…)
– tình trạng không rõ và không chính xác (dây nói…)

distortion
– (Tech) biến dạng, méo (mó) (d)

Thuật ngữ liên quan tới distortion

Tóm lại nội dung ý nghĩa của distortion trong tiếng Anh

distortion có nghĩa là: distortion /dis’tɔ:ʃn/* danh từ- sự vặn vẹo, sự bóp méo, sự làm méo mó- sự bóp méo, sự xuyên tạc (sự thật…)- tình trạng không rõ và không chính xác (dây nói…)distortion- (Tech) biến dạng, méo (mó) (d)

Đây là cách dùng distortion tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ distortion tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

distortion /dis’tɔ:ʃn/* danh từ- sự vặn vẹo tiếng Anh là gì?
sự bóp méo tiếng Anh là gì?
sự làm méo mó- sự bóp méo tiếng Anh là gì?
sự xuyên tạc (sự thật…)- tình trạng không rõ và không chính xác (dây nói…)distortion- (Tech) biến dạng tiếng Anh là gì?
méo (mó) (d)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255