discordant tiếng Anh là gì?

discordant tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng discordant trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ discordant tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm discordant tiếng Anh
discordant
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ discordant

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: discordant tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

discordant tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ discordant trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ discordant tiếng Anh nghĩa là gì.

discordant /dis’kɔ:dənt/

* tính từ
– bất hoà, trái ngược nhau, không hoà hợp
– chói tai, nghịch tai; không hợp âm
=a discordant note+ (âm nhạc) nốt nghịch tai

discordant
– không phù hợp, không tương ứng, bất hoà

Thuật ngữ liên quan tới discordant

Tóm lại nội dung ý nghĩa của discordant trong tiếng Anh

discordant có nghĩa là: discordant /dis’kɔ:dənt/* tính từ- bất hoà, trái ngược nhau, không hoà hợp- chói tai, nghịch tai; không hợp âm=a discordant note+ (âm nhạc) nốt nghịch taidiscordant- không phù hợp, không tương ứng, bất hoà

Đây là cách dùng discordant tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ discordant tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

discordant /dis’kɔ:dənt/* tính từ- bất hoà tiếng Anh là gì?
trái ngược nhau tiếng Anh là gì?
không hoà hợp- chói tai tiếng Anh là gì?
nghịch tai tiếng Anh là gì?
không hợp âm=a discordant note+ (âm nhạc) nốt nghịch taidiscordant- không phù hợp tiếng Anh là gì?
không tương ứng tiếng Anh là gì?
bất hoà

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255