denunciation tiếng Anh là gì?

denunciation tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng denunciation trong tiếng Anh .

TÓM TẮT

Thông tin thuật ngữ denunciation tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm denunciation tiếng Anh
denunciation
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ denunciation

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: denunciation tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

denunciation tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ denunciation trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ denunciation tiếng Anh nghĩa là gì.

denunciation /di,nʌnsi’eiʃn/ (denouncement) /di’naunsmənt/

* danh từ
– sự tố cáo, sự tố giác, sự vạch mặt
– sự lên án; sự phản đối kịch liệt; sự lăng mạ
– sự tuyên bố bãi ước
– sự báo trước (tai hoạ…); sự đe doạ, sự hăm doạ (trả thù…)

Thuật ngữ liên quan tới denunciation

Tóm lại nội dung ý nghĩa của denunciation trong tiếng Anh

denunciation có nghĩa là: denunciation /di,nʌnsi’eiʃn/ (denouncement) /di’naunsmənt/* danh từ- sự tố cáo, sự tố giác, sự vạch mặt- sự lên án; sự phản đối kịch liệt; sự lăng mạ- sự tuyên bố bãi ước- sự báo trước (tai hoạ…); sự đe doạ, sự hăm doạ (trả thù…)

Đây là cách dùng denunciation tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ denunciation tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

denunciation /di tiếng Anh là gì?
nʌnsi’eiʃn/ (denouncement) /di’naunsmənt/* danh từ- sự tố cáo tiếng Anh là gì?
sự tố giác tiếng Anh là gì?
sự vạch mặt- sự lên án tiếng Anh là gì?
sự phản đối kịch liệt tiếng Anh là gì?
sự lăng mạ- sự tuyên bố bãi ước- sự báo trước (tai hoạ…) tiếng Anh là gì?
sự đe doạ tiếng Anh là gì?
sự hăm doạ (trả thù…)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255