Top 20 deforestation đồng nghĩa mới nhất 2021 – Chick Golden

TÓM TẮT

1. Đồng nghĩa của deforestation – Idioms Proverbs

 • Tác giả: www.proverbmeaning.com

 • Ngày đăng: 25/1/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3465 lượt đánh giá )

  Bạn đang đọc: Top 20 deforestation đồng nghĩa mới nhất 2021

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Đồng nghĩa của deforestation – Idioms Proverbs. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đồng nghĩa của deforestation. Alternative for deforestation. deforestation /di,fɔris’teiʃn/. danh từ. sự phá rừng; …

Duới đây là những thông tin và kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng về chủ đề deforestation đồng nghĩa tương quan đối sánh tương quan hay nhất do chính tay đội ngũ Newthang biên soạn và tổng hợp :

2. Nghĩa của từ Deforestation – Từ điển Anh – Việt – Soha tra từ

 • Tác giả: tratu.soha.vn

 • Ngày đăng: 4/7/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 13693 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ Deforestation – Từ điển Anh – Việt. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ đồng nghĩa. noun. denuding, desertification, erosion, logging. Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Deforestation ».

3. Trái nghĩa của deforestation

 • Tác giả: tudongnghia.com

 • Ngày đăng: 8/3/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 22057 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Trái nghĩa của deforestation – Từ đồng nghĩa. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Noun. Opposite of the process of destroying a forest and replacing it with something else, especially with an agricultural system.

4. Đồng nghĩa của deforestation – Từ đồng nghĩa

 • Tác giả: tudongnghia.com

 • Ngày đăng: 14/7/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 68439 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Đồng nghĩa của deforestation – Từ đồng nghĩa. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Noun. The process of destroying a forest and replacing it with something else, especially with an agricultural system.

Ý nghĩa của deforestation trong tiếng Anh

5. Ý nghĩa của deforestation trong tiếng Anh

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Ngày đăng: 18/3/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 25946 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: 1. the cutting down of trees in a large area, or the destruction of forests by…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: deforestation ý nghĩa, định nghĩa, deforestation là gì: 1. the cutting down of trees in a large area, or the destruction of forests by people: 2. the…… xem ngay

6. deforestation | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh-Việt

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Ngày đăng: 27/7/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 70291 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: deforestation – dịch sang tiếng Việt với Từ điển tiếng Anh-Việt – Cambridge Dictionary

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dec 15, 2021 The compounding effects of tropical deforestation and greenhouse warming on climate. Từ Cambridge English Corpus. Các quan điểm của các ví dụ …… xem ngay

Deforestation là gì, Nghĩa của từ Deforestation | Từ điển Anh

7. Deforestation là gì, Nghĩa của từ Deforestation | Từ điển Anh

 • Tác giả: www.rung.vn

 • Ngày đăng: 13/2/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 59358 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Deforestation là gì: / di¸fɔris´teiʃən /, Danh từ: sự phá rừng; sự phát quang, Cơ khí & công trình: sự chặt rừng, Kỹ thuật chung: sự…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Aug 11, 2015 Danh từ. Sự phá rừng; sự phát quang ; Cơ khí & công trình. sự chặt rừng ; Kỹ thuật chung. sự phá rừng ; Kinh tế. phá rừng ; Từ đồng nghĩa. noun…. xem ngay

8. DEFORESTATION – nghĩa trong tiếng Tiếng Việt – từ điển bab.la

 • Tác giả: www.babla.vn

 • Ngày đăng: 10/2/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 85331 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về DEFORESTATION – nghĩa trong tiếng Tiếng Việt – từ điển bab.la. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: In the lower altitudes, farmers deforest pine trees, undertake agricultural cultivation and harvest hay for winter fodder. Từ đồng nghĩa. Từ …… xem ngay

Từ điển Anh Việt "deforestation" - là gì?

9. Từ điển Anh Việt “deforestation” – là gì?

 • Tác giả: vtudien.com

 • Ngày đăng: 15/8/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 12440 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về “deforestation” là gì? Nghĩa của từ deforestation trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tra cứu từ điển Anh Việt online. Nghĩa của từ ‘deforestation’ trong tiếng Việt. deforestation là gì? Tra cứu từ điển trực tuyến…. xem ngay

10. deforest nghĩa là gì trong Tiếng Việt? – English Sticky

 • Tác giả: englishsticky.com

 • Ngày đăng: 20/6/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 25752 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về deforest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: deforest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deforest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deforest…. xem ngay

11. deforest – English-Vietnamese Dictionary – Glosbe

 • Tác giả: glosbe.com

  Xem thêm: Xem Nhiều 11/2021 # Giá Bạc Ptsj 950 Mới Nhất # Top Trend

 • Ngày đăng: 22/6/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 79642 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Glosbe dictionary. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: translations deforest · phá rừng. But elsewhere, deforestation is a last resort to survive. Nhưng ở nơi khác, phá rừng trở thành phương kế mưu sinh cuối cùng…. xem ngay

12. Các mẫu câu có từ

 • Tác giả: vi.vdict.pro

 • Ngày đăng: 20/7/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 77663 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Các mẫu câu có từ ‘deforestation’ trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt trong bộ từ điển Tiếng Anh. Tra cứu những câu ví dụ liên quan đến “deforestation” trong từ điển Tiếng Anh

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Fisheries, aquaculture, deforestation, climate change, food security and so on. … bởi vì nó đồng nghĩa với việc tàn phá nơi sinh sống của loài voi rừng, …… xem ngay

13. Ví dụ sử dụng: deforest – HTML Translate | OpenTran

 • Tác giả: vi.opentran.net

 • Ngày đăng: 13/6/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 2410 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Deforest: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch | OpenTran. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Deforest – trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, … Palm oil production is the leading cause of deforestation in Indonesia.

13 collocation theo chủ đề Deforestation (phá hủy rừng) - ZIM ...

14. 13 collocation theo chủ đề Deforestation (phá hủy rừng) – ZIM …

 • Tác giả: zim.vn

 • Ngày đăng: 23/2/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 72687 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Giới thiệu các collocation theo chủ đề Deforestation, ví dụ đi kèm để áp dụng vào bài viết IELTS Writing Task 2 cùng chủ hiệu quả

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nov 18, 2021 Soil erosion / arable fields. Định nghĩa: Danh từ “soil” chỉ bề mặt trên cùng của đất. Danh từ “erosion” (không đếm được) chỉ quá …… xem ngay

deforestation tiếng Anh là gì? - Từ điển Anh-Việt

15. deforestation tiếng Anh là gì? – Từ điển Anh-Việt

 • Tác giả: tudienso.com

 • Ngày đăng: 22/1/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 91827 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: deforestation trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng deforestation (có phát âm) trong tiếng Anh chuyên ngành.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: deforestation trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng deforestation (có phát âm) trong tiếng …… xem ngay

Deforestation đọc là gì - boxhoidap.com

16. Deforestation đọc là gì – boxhoidap.com

 • Tác giả: boxhoidap.com

 • Ngày đăng: 3/8/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 23379 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Thông tin thuật ngữ deforestation tiếng Anh Từ điển Anh …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: deforestation tiếng Anh? Thuật ngữ liên quan tới deforestation; Tóm lại nội dung ý nghĩa của deforestation trong tiếng Anh; Cùng học tiếng Anh; Từ điển Việt Anh … Rating: 5 · ‎6 votes… xem ngay

IC5 L3 WQ U7to8 | PDF | Recycling | Deforestation - Scribd

17. IC5 L3 WQ U7to8 | PDF | Recycling | Deforestation – Scribd

 • Tác giả: fr.scribd.com

 • Ngày đăng: 15/3/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 59952 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Scribd est le plus grand site social de lecture et publication au monde.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3. Deforestation has endangered tree frogs. (by). Tree frogs have been endangered by deforestation. … 100 CÂU TỪ ĐỒNG NGHĨA – TỪ TRÁI NGHĨA-trang-1-10…. xem ngay

Đọc hiểu 8 câu - Deforestation is the clearing, destroying, or ...

18. Đọc hiểu 8 câu – Deforestation is the clearing, destroying, or …

 • Tác giả: tracnghiemtienganh.vn

 • Ngày đăng: 28/4/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 90977 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nov 19, 2021 Từ đồng nghĩa: indigenous (ban địa) = native. The loss of trees and other vegetation can cause climate change, desertification, soil erosion …… xem ngay

19. từ đồng nghĩa Flashcards | Quizlet

 • Tác giả: quizlet.com

 • Ngày đăng: 26/8/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 91736 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: null

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Start studying từ đồng nghĩa. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, … deforestation. logging. emission. discharge. understand. make out.

50 bài tập Từ đồng nghĩa Mức độ thông hiểu phần 1 1 - StuDocu

20. 50 bài tập Từ đồng nghĩa Mức độ thông hiểu phần 1 1 – StuDocu

 • Tác giả: www.studocu.com

 • Ngày đăng: 13/4/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 72698 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Share free summaries, past exams, lecture notes, solutions and more!!

  Xem thêm : PTU là gì

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Deforestation may seriously jeopardize the habitat of many species in the local area. A. do harm to B. set fire to C. give rise to … Rating: 5 · ‎1 review… xem ngay

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255