Các khoản khấu trừ mà quý vị có thể yêu cầu | Australian Taxation Office

Các khoản khấu trừ mà quý vị có thể yêu cầu

Khi triển khai xong tờ khai thuế, quý vị có năng lực nhu yếu khấu trừ một số ít ngân sách. Hầu hết là ngân sách quý vị phải trả để kiếm thu nhập từ công việc làm của mình .

Trong trang này:

Các chi phí liên quan đến công việc

Để yêu cầu khoản khấu trừ đối với các chi phí liên quan đến công việc:

 • chính quý vị phải tiêu tiền và không được hoàn trả
 • các chi phí phải trực tiếp liên quan đến việc kiếm lợi tức của quý vị
 • quý vị phải có hồ sơ để chứng minh (thường là biên lai).

Nếu ngân sách dành cho cả mục tiêu việc làm lẫn riêng tư, thì quý vị chỉ nhu yếu khấu trừ cho phần tương quan đến việc làm. Các ngân sách việc làm mà chủ lao động của quý vị hoàn trả cho quý vị không được khấu trừ .
Nếu chúng tôi nghĩ rằng chủ lao động của quý vị hoàn toàn có thể hoàn trả ngân sách của quý vị, chúng tôi hoàn toàn có thể nhu yếu họ .
Quý vị hoàn toàn có thể nhu yếu khấu trừ những ngân sách mình phải trả tương quan đến việc làm của mình, gồm có :
Nhân viên ( gồm có cả người làm trong thời điểm tạm thời ) hoàn toàn có thể nhu yếu những ngân sách tương quan đến việc làm trong năm thu nhập mà họ phải chịu. Điều này có nghĩa là quý vị khởi đầu thao tác vào tháng 6 quý vị hoàn toàn có thể nhu yếu khấu trừ cho những ngân sách tương quan đến việc làm phát sinh vào tháng 6. Ngay cả nếu quý vị không nhận được thu nhập từ việc làm cho đến năm thu nhập tiếp theo .
Nếu quý vị thuê một người nào đó tương hỗ quý vị trong việc làm thì quý vị không hề nhu yếu khoản khấu trừ cho việc thuê người đó .

Các khoản khấu trừ khác

Quý vị cũng hoàn toàn có thể nhu yếu khấu trừ so với :

Các hướng dẫn cụ thể về nghề nghiệp và ngành nghề

Các hướng dẫn đơn cử về nghề nghiệp và ngành nghề của chúng tôi phân phối thông tin về cống phẩm, những khoản phụ cấp và những khoản khấu trừ mà quý vị hoàn toàn có thể nhu yếu hoàn trả cho những ngân sách tương quan đến việc làm .

Xem: Nhận được đúng các khoản khấu trừ

This video shows how to get your deductions right .

Media: Get your deductions right
http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiubgwof44External Link (Duration: 1:08)

Quản lý các khoản khấu trừ

Cần lưu giữ hồ sơ cho hầu hết những khoản ngân sách. Sử dụng công cụ myDeductions trong ứng dụng ATO để theo dõi hồ sơ của ngân sách tương quan đến việc làm và ngân sách chung của quý vị ở cùng một nơi. Đây là một cách thuận tiện để chớp lấy thông tin khi đang vận động và di chuyển và giúp quý vị hoàn thành xong kê khai thuế nhanh hơn .
Quý vị hoàn toàn có thể sử dụng công cụ myDeductions để :

 • đăng tải hồ sơ
 • điền trước tờ khai thuế myTax.

Nếu quý vị sử dụng một đại lý thuế đã ĐK thì quý vị hoàn toàn có thể san sẻ hồ sơ của mình trực tiếp với họ bằng việc email cho họ một bản sao hoặc họ hoàn toàn có thể truy vấn vào hồ sơ quý vị đã đăng tải từ quản trị ứng dụng của họ .
Công cụ lưu giữ hồ sơ myDeductions giúp quý vị lưu giữ hồ sơ cho :

 • tất cả các chi phí liên quan đến công việc (bao gồm cả các chuyến đi bằng xe hơi)
 • khấu trừ tiền lời và cổ tức
 • quà biếu hoặc tiền quyên góp
 • chi phí quản lý các vấn đề thuế
 • chi phí kinh doanh cá thể và lợi tức kinh doanh
 • các khoản khấu trừ khác.

Xem: Làm thế nào để bổ sung và rà soát các khoản khấu trừ trong myTax

This video shows how easy it is to keep your records using myDeductions .

Media: How to add and review deductions in myTax
http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiuboi3ynbExternal Link (Duration: 2:53)

When completing your tax return, you’re able to claim deductions for some expenses. Most are costs you incur to earn your employment income – Vietnamese translation .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255