cupboards tiếng Anh là gì?

cupboards tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng cupboards trong tiếng Anh .

TÓM TẮT

Thông tin thuật ngữ cupboards tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm cupboards tiếng Anh
cupboards
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ cupboards

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: cupboards tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

cupboards tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ cupboards trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ cupboards tiếng Anh nghĩa là gì.

cupboard /’kʌpbəd/

* danh từ
– tủ (có ngăn), tủ búp phê
=a kitchen cupboard+ tủ đựng đồ ăn, tủ nhà bếp
=a clothes cupboard+ tủ đựng quần áo
!cupboard love
– mối tình vờ vịt (vì lợi)
!to cry cupboard
– kêu đói, thấy đói, thấy kiến bò bụng ((thường) + belly, inside, stomach)
=my inside cries cupboard+ tôi đã thấy kiến bò bụng
!skeleton in the cupboard
– (xem) skeleton

Thuật ngữ liên quan tới cupboards

Tóm lại nội dung ý nghĩa của cupboards trong tiếng Anh

cupboards có nghĩa là: cupboard /’kʌpbəd/* danh từ- tủ (có ngăn), tủ búp phê=a kitchen cupboard+ tủ đựng đồ ăn, tủ nhà bếp=a clothes cupboard+ tủ đựng quần áo!cupboard love- mối tình vờ vịt (vì lợi)!to cry cupboard- kêu đói, thấy đói, thấy kiến bò bụng ((thường) + belly, inside, stomach)=my inside cries cupboard+ tôi đã thấy kiến bò bụng!skeleton in the cupboard- (xem) skeleton

Đây là cách dùng cupboards tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ cupboards tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

cupboard /’kʌpbəd/* danh từ- tủ (có ngăn) tiếng Anh là gì?
tủ búp phê=a kitchen cupboard+ tủ đựng đồ ăn tiếng Anh là gì?
tủ nhà bếp=a clothes cupboard+ tủ đựng quần áo!cupboard love- mối tình vờ vịt (vì lợi)!to cry cupboard- kêu đói tiếng Anh là gì?
thấy đói tiếng Anh là gì?
thấy kiến bò bụng ((thường) + belly tiếng Anh là gì?
inside tiếng Anh là gì?
stomach)=my inside cries cupboard+ tôi đã thấy kiến bò bụng!skeleton in the cupboard- (xem) skeleton

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255