cropping tiếng Anh là gì?

cropping tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng cropping trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ cropping tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm cropping tiếng Anh
cropping
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ cropping

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: cropping tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

cropping tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ cropping trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ cropping tiếng Anh nghĩa là gì.

cropping

* danh từ
– sự thu hoạch
– sự cắt lông, xén lôngcrop /krɔp/

* danh từ
– vụ, mùa; thu hoạch của một vụ
=potato crop+ vụ khoai
– (số nhiều) cây trồng
=technical (industrial) crops+ cây công nghiệp
– cụm, nhom, loạt, tập
=a crop of questions+ một loạt câu hỏi
=a crop of bills+ tập hoá đơn
– (động vật học) diều (chim)
– tay cầm (của roi da)
– sự cắt tóc ngắn
=to have a close crop+ cắt tóc ngắn quá
– bộ da thuộc
– đoạn cắt bỏ đầu, khúc cắt bỏ đầu
– thịt bả vai (bò ngựa)
!neck and crop
– toàn bộ, toàn thể
!land in crop; land under crop
– đất đang được trồng trọt cày cấy
!land out of crop
– đất bỏ hoá

* ngoại động từ
– gặm (cỏ)
– gặt; hái
– gieo, trồng (ruộng đất)
=to crop a land with potatoes+ trồng khoai một thửa ruộng
– xén, hớt, cắt ngắn (tai, đuôi, tóc, mép sách, hàng rào…)

* nội động từ
– thu hoạch
=the beans crop ped well this year+ năm nay đậu thu hoạch tốt
!to crop out (forth)
– trồi lên
!to crop up
– nảy ra, hiểu ra, nổi lên bất ngờ (khó khăn, vấn đề…)

Thuật ngữ liên quan tới cropping

Tóm lại nội dung ý nghĩa của cropping trong tiếng Anh

cropping có nghĩa là: cropping* danh từ- sự thu hoạch- sự cắt lông, xén lôngcrop /krɔp/* danh từ- vụ, mùa; thu hoạch của một vụ=potato crop+ vụ khoai- (số nhiều) cây trồng=technical (industrial) crops+ cây công nghiệp- cụm, nhom, loạt, tập=a crop of questions+ một loạt câu hỏi=a crop of bills+ tập hoá đơn- (động vật học) diều (chim)- tay cầm (của roi da)- sự cắt tóc ngắn=to have a close crop+ cắt tóc ngắn quá- bộ da thuộc- đoạn cắt bỏ đầu, khúc cắt bỏ đầu- thịt bả vai (bò ngựa)!neck and crop- toàn bộ, toàn thể!land in crop; land under crop- đất đang được trồng trọt cày cấy!land out of crop- đất bỏ hoá* ngoại động từ- gặm (cỏ)- gặt; hái- gieo, trồng (ruộng đất)=to crop a land with potatoes+ trồng khoai một thửa ruộng- xén, hớt, cắt ngắn (tai, đuôi, tóc, mép sách, hàng rào…)* nội động từ- thu hoạch=the beans crop ped well this year+ năm nay đậu thu hoạch tốt!to crop out (forth)- trồi lên!to crop up- nảy ra, hiểu ra, nổi lên bất ngờ (khó khăn, vấn đề…)

Đây là cách dùng cropping tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ cropping tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

cropping* danh từ- sự thu hoạch- sự cắt lông tiếng Anh là gì?
xén lôngcrop /krɔp/* danh từ- vụ tiếng Anh là gì?
mùa tiếng Anh là gì?
thu hoạch của một vụ=potato crop+ vụ khoai- (số nhiều) cây trồng=technical (industrial) crops+ cây công nghiệp- cụm tiếng Anh là gì?
nhom tiếng Anh là gì?
loạt tiếng Anh là gì?
tập=a crop of questions+ một loạt câu hỏi=a crop of bills+ tập hoá đơn- (động vật học) diều (chim)- tay cầm (của roi da)- sự cắt tóc ngắn=to have a close crop+ cắt tóc ngắn quá- bộ da thuộc- đoạn cắt bỏ đầu tiếng Anh là gì?
khúc cắt bỏ đầu- thịt bả vai (bò ngựa)!neck and crop- toàn bộ tiếng Anh là gì?
toàn thể!land in crop tiếng Anh là gì?
land under crop- đất đang được trồng trọt cày cấy!land out of crop- đất bỏ hoá* ngoại động từ- gặm (cỏ)- gặt tiếng Anh là gì?
hái- gieo tiếng Anh là gì?
trồng (ruộng đất)=to crop a land with potatoes+ trồng khoai một thửa ruộng- xén tiếng Anh là gì?
hớt tiếng Anh là gì?
cắt ngắn (tai tiếng Anh là gì?
đuôi tiếng Anh là gì?
tóc tiếng Anh là gì?
mép sách tiếng Anh là gì?
hàng rào…)* nội động từ- thu hoạch=the beans crop ped well this year+ năm nay đậu thu hoạch tốt!to crop out (forth)- trồi lên!to crop up- nảy ra tiếng Anh là gì?
hiểu ra tiếng Anh là gì?
nổi lên bất ngờ (khó khăn tiếng Anh là gì?
vấn đề…)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255