crests tiếng Anh là gì?

crests tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng crests trong tiếng Anh .

TÓM TẮT

Thông tin thuật ngữ crests tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm crests tiếng Anh
crests
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ crests

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: crests tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

crests tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ crests trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ crests tiếng Anh nghĩa là gì.

crest /krest/

* danh từ
– mào (gà); bờm (ngựa)
– chòm lông mào (trên mũ sắt thời xưa)
– chỏm mũ sắt; mũ sắt
– tiêu ngữ (trên huy chương…)
– đỉnh nóc, chỏm, ngọn (núi, sóng, mái nhà…)
=the crest of a ware+ đầu ngọn sóng
– cạnh sống (của xương)
!family crest
– hình dấu riêng của gia đình
!on the crest of the ware
– (nghĩa bóng) lúc hưng thịnh nhất

* ngoại động từ
– vẽ mào; trang trí (mũ) bằng mào lông
– trèo lên đỉnh, trèo lên nóc

* nội động từ
– gợn nhấp nhô (sóng)

crest
– (Tech) ngọn, đỉnh

crest
– (cơ học) đỉnh (sóng)

Thuật ngữ liên quan tới crests

Tóm lại nội dung ý nghĩa của crests trong tiếng Anh

crests có nghĩa là: crest /krest/* danh từ- mào (gà); bờm (ngựa)- chòm lông mào (trên mũ sắt thời xưa)- chỏm mũ sắt; mũ sắt- tiêu ngữ (trên huy chương…)- đỉnh nóc, chỏm, ngọn (núi, sóng, mái nhà…)=the crest of a ware+ đầu ngọn sóng- cạnh sống (của xương)!family crest- hình dấu riêng của gia đình!on the crest of the ware- (nghĩa bóng) lúc hưng thịnh nhất* ngoại động từ- vẽ mào; trang trí (mũ) bằng mào lông- trèo lên đỉnh, trèo lên nóc* nội động từ- gợn nhấp nhô (sóng)crest- (Tech) ngọn, đỉnhcrest- (cơ học) đỉnh (sóng)

Đây là cách dùng crests tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ crests tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

crest /krest/* danh từ- mào (gà) tiếng Anh là gì?
bờm (ngựa)- chòm lông mào (trên mũ sắt thời xưa)- chỏm mũ sắt tiếng Anh là gì?
mũ sắt- tiêu ngữ (trên huy chương…)- đỉnh nóc tiếng Anh là gì?
chỏm tiếng Anh là gì?
ngọn (núi tiếng Anh là gì?
sóng tiếng Anh là gì?
mái nhà…)=the crest of a ware+ đầu ngọn sóng- cạnh sống (của xương)!family crest- hình dấu riêng của gia đình!on the crest of the ware- (nghĩa bóng) lúc hưng thịnh nhất* ngoại động từ- vẽ mào tiếng Anh là gì?
trang trí (mũ) bằng mào lông- trèo lên đỉnh tiếng Anh là gì?
trèo lên nóc* nội động từ- gợn nhấp nhô (sóng)crest- (Tech) ngọn tiếng Anh là gì?
đỉnhcrest- (cơ học) đỉnh (sóng)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255