covert tiếng Anh là gì?

covert tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng covert trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ covert tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm covert tiếng Anh
covert
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ covert

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: covert tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

covert tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ covert trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ covert tiếng Anh nghĩa là gì.

covert /’kʌvət/

* tính từ
– che đậy, giấu giếm, vụng trộm
=a covert glance+ cái nhìn (vụng) trộm
=covert threat+ sự đe doạ ngầm

* danh từ
– hang ổ (của muông thú); bụi rậm, lùm cây (nơi ẩn náo của muông thú)
=to draw a covert+ sục bụi rậm
!covert cloth
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vải may áo choàng
!covert coat
– áo choàng ngắn

Thuật ngữ liên quan tới covert

Tóm lại nội dung ý nghĩa của covert trong tiếng Anh

covert có nghĩa là: covert /’kʌvət/* tính từ- che đậy, giấu giếm, vụng trộm=a covert glance+ cái nhìn (vụng) trộm=covert threat+ sự đe doạ ngầm* danh từ- hang ổ (của muông thú); bụi rậm, lùm cây (nơi ẩn náo của muông thú)=to draw a covert+ sục bụi rậm!covert cloth- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vải may áo choàng!covert coat- áo choàng ngắn

Đây là cách dùng covert tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ covert tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

covert /’kʌvət/* tính từ- che đậy tiếng Anh là gì?
giấu giếm tiếng Anh là gì?
vụng trộm=a covert glance+ cái nhìn (vụng) trộm=covert threat+ sự đe doạ ngầm* danh từ- hang ổ (của muông thú) tiếng Anh là gì?
bụi rậm tiếng Anh là gì?
lùm cây (nơi ẩn náo của muông thú)=to draw a covert+ sục bụi rậm!covert cloth- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) vải may áo choàng!covert coat- áo choàng ngắn

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255