Correlation là gì

Covariance và Correlation       Math                     probability

lhduc94             2018-09-09 07:07:01 UTC                 #1

Nội dung chính

 • Giới thiệu
 • Covariance là gì?
 • Correlation là gì?
 • So sánh giữa covariance và correlation

Giới thiệu

Covariance ( Hiệp phương sai ) và Correlation ( Hệ số đối sánh tương quan ) là hai khái niệm trong nghành Phần Trăm thống kê. Cả hai khái niệm này đều nói về mối quan hệ giữa hai biến với nhau, hay nói cách khác hai chỉ số này dùng để bộc lộ sự phụ thuộc vào giữa hai biến .

Covariance là gì?

Covariance thể hiện mối quan hệ giữa hai biến với nhau, có thể là đồng biến (positive covariance) hoặc nghịch biến (negative covariance).

Bạn đang đọc: Correlation là gì

Định nghĩa : Cho 2 biến ngẫu nhiên X, Y với kì vọng \mu_{X} và \mu_{Y} covariance của X, Y được tính bằng công thức :

Cov ( X, Y ) = E ( ( X – \ mu_X ) ( Y – \ mu_Y ) )Các đặc thù của Covariance :

 1. Cov(aX + b, cY + d) = acCov(X,Y) với a, b, c, d cho trước
 2. Cov(X_1 + X_2, Y) = Cov(X_1, Y) + Cov(X_2, Y)
 3. Cov(X, X) = Var(X)
 4. Cov(X, Y) = E(XY) – \mu_X\mu_Y
 5. Var(X, Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y)
 6. Nếu X, Y độc lập thì Cov(X, Y) = 0.

Lưu ý :

Từ 3 và 4 ta có Var ( X ) = E ( X ^ 2 ) – \ mu ^ 2 _x. Nếu X, Y độc lập từ 5 hoàn toàn có thể suy ra được Var ( X, Y ) = Var ( X ) + Var ( Y ). Với 6, điều ngược lại không đúng, nghĩa là Cov ( X, Y ) = 0 không có nghĩa là X, Y độc lập với nhau. Ví dụ X = [ – 2, – 1, 1, 2 ] và Y = X ^ 2 = [ 4, 1, 1, 4 ] khi đó Cov ( X, Y ) = 0

Correlation là gì?

Để biểu lộ mối quan hệ giữa 2 biến là mạnh hay yếu, tất cả chúng ta sử dụng correlation thay cho covariance .

Định nghĩa : Correlation coefficient của hai biến X và Y được tính theo công thức

Cor ( X, Y ) = \ rho = \ frac { Cov ( X, Y ) } { \ sigma_X \ sigma_Y }Các đặc thù của Corelation :

 1. Correlation là Covariance được chuẩn hóa của hai biến X, Y
 2. Correlation thể hiện một tỉ lệ, do đó nó không có đơn vị đo
 3. -1 \leq \rho \leq 1\rho = -1 khi và chỉ khi Y = aX + b và a < 0  và \rho = 1  khi và chỉ khi Y = aX + b và a > 0

Chứng minh đặc thù 3 :0 \ leq Var ( \ frac { X } { \ sigma_X } – \ frac { Y } { \ sigma_Y } ) = Var ( \ frac { X } { \ sigma_X } ) + Var ( \ frac { Y } { \ sigma_Y } ) – 2C ov ( \ frac { X } { \ sigma_X }, \ frac { Y } { \ sigma_Y } ) = 2 – 2 \ rho \ Rightarrow \ rho \ leq 1 .Tương tự 0 \ leq Var ( \ frac { X } { \ sigma_X } + \ frac { Y } { \ sigma_Y } ) \ Rightarrow \ rho \ geqslant – 1Biểu diễn mối quan hệ X, và Y với giá trị rho ( correlation )

screenshot-from-2018-03-07-14-17-40. png665 × 793 96.6 KB

So sánh giữa covariance và correlation

 1. Cả covariance và correlation đều thể hiện mối quan hệ giữa hai biến.
 2. Covariance có range từ -\infty  đến +\infty  . Correlation nằm trong khoảng từ – 1 đến 1.
 3. Covariance thể hiện mối quan hệ giữa hai biến, correlation thể hiện được mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều biến.

Ví dụ

Tập dữ liệu view của 2 kênh truyền hình tại 1 thời gian ( 20 h – 21 h thứ năm mỗi tuần ) trong 1 tháng là

 • X = (50772, 73756, 74251, 77601)
 • Y = (102492, 100406,  97762, 98191)

Ta thực thi tính những thông số kỹ thuật cơ bản

 • Mean_X = (50772 + 73756 + 74251 + 77601)/ 4 = 69095.00
 • Mean Y = 99712.75
 • std_X^2 = ((50772 – Mean_X)^2 +(73756 – Mean_X)^2 + ) / 4 = 114098405.5 => std_X = 10681.69
 • std_Y = 1892.48

Từ đó ta tính covariance và correlation

 • Cov(X, Y) = ((50772 – 69095.00) * (102492 – 99712.75) + (73756 – 69095.00) * (100406 – 99712.75) + ) / 4 = -17673758.0
 • Corr (X,Y ) = Cov(X, Y) / (std_X * std_Y) = -17673758.0 / ( 10681.69 * 1892.48) = -0.87
[ 10/18/2018 22 : 51 ] Chẳng là m đang làm đồ án. Đề tài về Random. . .

nguyen             2018-09-10 16:25:43 UTC                 #2

Em đọc bài thì đoán bác là dân giải quyết và xử lý tín hiệu đúng không. Tính chất 3 phần correlation bác viết em đọc hơi hiểu nhầm chút do có 1 chỗ bác dùng từ và nhầm thì phải

nguyen             2018-09-10 16:30:57 UTC                 #3

Em cũng có tìm hiểu và khám phá một chút ít về correlation noise Model nên cũng có hứng thú phần này. Xin phép góp phần 1 video cá thể em nghĩ là khá hay cho topic

lhduc94             2018-09-11 04:17:47 UTC                 #4

nguyen :

Em cũng có tìm hiểu một chút về correlation noise model nên cũng có hứng thú phần này. Xin phép đóng góp 1 video cá nhân em nghĩ là khá hay cho topic

https://youtu.be/KDw3hC2YNFc

Cảm ơn bạn đã chia sẻ, việc tính correlation nhằm giảm bớt feature trong quá trình feature engineering, giúp model mình  chạy tốt hơn, mình thấy trên forum khá ít bạn làm về Data science, toàn Computer Vison là chủ yếu.

Trang chủ Chuyên mục FAQ / Hướng dẫn Điều khoản Thương Mại Dịch Vụ Chính sách Riêng tưPowered by Discourse, best viewed with JavaScript enabled

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255