consumed tiếng Anh là gì?

consumed tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng consumed trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ consumed tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm consumed tiếng Anh
consumed
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ consumed

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: consumed tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

consumed tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ consumed trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ consumed tiếng Anh nghĩa là gì.

consume /kən’sju:m/

* ngoại động từ
– thiêu, đốt, cháy hết, tàn phá (lửa)
– dùng, tiêu thụ
=this engine consumes a ton of coal per hour+ máy này tiêu thụ một tấn than một giờ
– tiêu thụ, lãng phí, bỏ phí
=to consume one’s time+ tiêu phí thời giờ
– (chỉ động tính từ quá khứ) làm hao mòn, làm héo hon, làm khô héo, làm tiều tuỵ
=to be consumed with grief+ héo hon vì đau buồn

* nội động từ
– cháy đi, tan nát hết
– chết dần, hao mòn, héo hon, mòn mỏi, tiều tuỵ

consume
– tiêu dùng

Thuật ngữ liên quan tới consumed

Tóm lại nội dung ý nghĩa của consumed trong tiếng Anh

consumed có nghĩa là: consume /kən’sju:m/* ngoại động từ- thiêu, đốt, cháy hết, tàn phá (lửa)- dùng, tiêu thụ=this engine consumes a ton of coal per hour+ máy này tiêu thụ một tấn than một giờ- tiêu thụ, lãng phí, bỏ phí=to consume one’s time+ tiêu phí thời giờ- (chỉ động tính từ quá khứ) làm hao mòn, làm héo hon, làm khô héo, làm tiều tuỵ=to be consumed with grief+ héo hon vì đau buồn* nội động từ- cháy đi, tan nát hết- chết dần, hao mòn, héo hon, mòn mỏi, tiều tuỵconsume- tiêu dùng

Đây là cách dùng consumed tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ consumed tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

consume /kən’sju:m/* ngoại động từ- thiêu tiếng Anh là gì?
đốt tiếng Anh là gì?
cháy hết tiếng Anh là gì?
tàn phá (lửa)- dùng tiếng Anh là gì?
tiêu thụ=this engine consumes a ton of coal per hour+ máy này tiêu thụ một tấn than một giờ- tiêu thụ tiếng Anh là gì?
lãng phí tiếng Anh là gì?
bỏ phí=to consume one’s time+ tiêu phí thời giờ- (chỉ động tính từ quá khứ) làm hao mòn tiếng Anh là gì?
làm héo hon tiếng Anh là gì?
làm khô héo tiếng Anh là gì?
làm tiều tuỵ=to be consumed with grief+ héo hon vì đau buồn* nội động từ- cháy đi tiếng Anh là gì?
tan nát hết- chết dần tiếng Anh là gì?
hao mòn tiếng Anh là gì?
héo hon tiếng Anh là gì?
mòn mỏi tiếng Anh là gì?
tiều tuỵconsume- tiêu dùng

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255