connectives tiếng Anh là gì?

connectives tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng connectives trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ connectives tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm connectives tiếng Anh
connectives
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ connectives

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: connectives tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

connectives tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ connectives trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ connectives tiếng Anh nghĩa là gì.

connective /kə’nektiv/

* tính từ
– để nối, để chấp
– (toán học); (sinh vật học) liên kết
=connective operation+ phép toán liên kết
=connective tissue+ mô liên kết
– (ngôn ngữ học) nối; liên hợp
=connective word+ từ nối
=connective morpheme+ hình vị, liên hợp
=connective conjunction+ liên từ liên hợp

* danh từ
– (ngôn ngữ học) từ nối (như liên từ, giới từ, đại từ quan hệ)

connective
– (Tech) nối, liên kết

connective
– cái nối, bộ phận nối

Thuật ngữ liên quan tới connectives

Tóm lại nội dung ý nghĩa của connectives trong tiếng Anh

connectives có nghĩa là: connective /kə’nektiv/* tính từ- để nối, để chấp- (toán học); (sinh vật học) liên kết=connective operation+ phép toán liên kết=connective tissue+ mô liên kết- (ngôn ngữ học) nối; liên hợp=connective word+ từ nối=connective morpheme+ hình vị, liên hợp=connective conjunction+ liên từ liên hợp* danh từ- (ngôn ngữ học) từ nối (như liên từ, giới từ, đại từ quan hệ)connective- (Tech) nối, liên kếtconnective- cái nối, bộ phận nối

Đây là cách dùng connectives tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ connectives tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

connective /kə’nektiv/* tính từ- để nối tiếng Anh là gì?
để chấp- (toán học) tiếng Anh là gì?
(sinh vật học) liên kết=connective operation+ phép toán liên kết=connective tissue+ mô liên kết- (ngôn ngữ học) nối tiếng Anh là gì?
liên hợp=connective word+ từ nối=connective morpheme+ hình vị tiếng Anh là gì?
liên hợp=connective conjunction+ liên từ liên hợp* danh từ- (ngôn ngữ học) từ nối (như liên từ tiếng Anh là gì?
giới từ tiếng Anh là gì?
đại từ quan hệ)connective- (Tech) nối tiếng Anh là gì?
liên kếtconnective- cái nối tiếng Anh là gì?
bộ phận nối

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255