conceive tiếng Anh là gì?

conceive tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng conceive trong tiếng Anh .

TÓM TẮT

Thông tin thuật ngữ conceive tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm conceive tiếng Anh
conceive
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ conceive

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: conceive tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

conceive tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ conceive trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ conceive tiếng Anh nghĩa là gì.

conceive /kən’si:v/

* động từ
– nghĩ, hiểu, quan điểm được, nhận thức; tưởng tượng
=to conceive a plan+ nghĩ ra một kế hoạch
=I can’t conceive how he did it+ tôi không hiểu nó đã làm cái đó thế nào
– (thường), dạng bị động diễn đạt, bày tỏ
=conceived in plain terms+ được bày tỏ bằng những lời lẽ rõ ràng
– thai nghén trong óc; hình thành trong óc
=to conceive an affection foe somebody+ có lòng thương yêu ai
– thụ thai, có mang

Thuật ngữ liên quan tới conceive

Tóm lại nội dung ý nghĩa của conceive trong tiếng Anh

conceive có nghĩa là: conceive /kən’si:v/* động từ- nghĩ, hiểu, quan điểm được, nhận thức; tưởng tượng=to conceive a plan+ nghĩ ra một kế hoạch=I can’t conceive how he did it+ tôi không hiểu nó đã làm cái đó thế nào- (thường), dạng bị động diễn đạt, bày tỏ=conceived in plain terms+ được bày tỏ bằng những lời lẽ rõ ràng- thai nghén trong óc; hình thành trong óc=to conceive an affection foe somebody+ có lòng thương yêu ai- thụ thai, có mang

Đây là cách dùng conceive tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ conceive tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

conceive /kən’si:v/* động từ- nghĩ tiếng Anh là gì?
hiểu tiếng Anh là gì?
quan điểm được tiếng Anh là gì?
nhận thức tiếng Anh là gì?
tưởng tượng=to conceive a plan+ nghĩ ra một kế hoạch=I can’t conceive how he did it+ tôi không hiểu nó đã làm cái đó thế nào- (thường) tiếng Anh là gì?
dạng bị động diễn đạt tiếng Anh là gì?
bày tỏ=conceived in plain terms+ được bày tỏ bằng những lời lẽ rõ ràng- thai nghén trong óc tiếng Anh là gì?
hình thành trong óc=to conceive an affection foe somebody+ có lòng thương yêu ai- thụ thai tiếng Anh là gì?
có mang

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255