Tính toán – Wikipedia tiếng Việt

Tính toán là bất kỳ loại tính toán nào [1][2] bao gồm cả các bước đối xứng và không đối xứng và tuân theo một mô hình được xác định rõ, ví dụ như một thuật toán.

Các nghiên cứu và điều tra về giám sát là tối quan trọng so với những ngành khoa học máy tính .

Hiện tượng vật lý[sửa|sửa mã nguồn]

Một thống kê giám sát hoàn toàn có thể được xem như một hiện tượng kỳ lạ vật lý thuần túy xảy ra bên trong một mạng lưới hệ thống vật lý khép kín gọi là máy tính. Ví dụ về những mạng lưới hệ thống vật lý này gồm có máy tính kỹ thuật số, máy tính cơ học, máy tính lượng tử, máy tính DNA, máy tính phân tử, máy tính dựa trên vi lỏng, máy tính tương tự như hoặc máy tính đi bộ. Quan điểm này đã được trải qua bởi vật lý tính toán, một nhánh của vật lý triết lý, cũng như nghành điện toán tự nhiên .

Một quan điểm thậm chí còn triệt để hơn, chủ nghĩa tụy, là định đề của vật lý kỹ thuật số cho rằng sự tiến hóa của vũ trụ tự nó là một sự tính toán.

Tài khoản map[sửa|sửa mã nguồn]

Tài khoản cổ điển về tính toán được tìm thấy trong các tác phẩm của Hilary Putnam và những người khác. Peter Godfrey-Smith đã gọi đây là “tài khoản lập bản đồ đơn giản”. Tóm tắt của Gualtiero Piccinini về tài khoản này nói rằng một hệ thống vật lý có thể được cho là thực hiện một tính toán cụ thể khi có một ánh xạ giữa trạng thái của hệ thống đó với tính toán sao cho các trạng thái vi mô của [hệ thống] phản ánh trạng thái chuyển đổi giữa tiểu bang tính toán.” [3]

Tài khoản ngữ nghĩa[sửa|sửa mã nguồn]

Các nhà triết học như Jerry Fodor [ 4 ] đã đề xuất kiến nghị nhiều thông tin tài khoản thống kê giám sát khác nhau với hạn chế rằng nội dung ngữ nghĩa là điều kiện kèm theo cần để thống kê giám sát ( nghĩa là, điều độc lạ giữa một mạng lưới hệ thống vật lý tùy ý với mạng lưới hệ thống máy tính là toán hạng của thống kê giám sát đại diện thay mặt cho một cái gì đó ). Khái niệm này cố gắng nỗ lực ngăn ngừa sự trừu tượng hóa logic của thông tin tài khoản lập map của chủ nghĩa tụy, sáng tạo độc đáo rằng mọi thứ hoàn toàn có thể nói là thống kê giám sát mọi thứ .

Tài khoản cơ khí[sửa|sửa mã nguồn]

Gualtiero Piccinini yêu cầu một thông tin tài khoản đo lường và thống kê dựa trên triết lý cơ học. Nó nói rằng những mạng lưới hệ thống máy tính vật lý là những loại chính sách, theo phong cách thiết kế, thực thi đo lường và thống kê vật lý, hoặc điều khiển và tinh chỉnh những thao tác ( theo chính sách tính năng ) của một phương tiện đi lại độc lập trung bình theo quy tắc. Tính độc lập trung bình yên cầu gia tài hoàn toàn có thể được khởi tạo bởi nhiều bộ thực thi và nhiều chính sách và những nguồn vào và đầu ra của chính sách cũng hoàn toàn có thể được nhân rộng. Tóm lại, tính độc lập trung bình được cho phép sử dụng những biến vật lý với những đặc thù khác với điện áp ( như trong những máy tính kỹ thuật số thường thì ) ; điều này là bắt buộc trong việc xem xét những loại thống kê giám sát khác, ví dụ điển hình như xảy ra trong não hoặc trong một máy tính lượng tử. Theo nghĩa này, một quy tắc, phân phối một ánh xạ giữa những nguồn vào, đầu ra và trạng thái bên trong của mạng lưới hệ thống máy tính vật lý. [ 5 ]

Mô hình toán học[sửa|sửa mã nguồn]

Trong triết lý giám sát, sự phong phú của những quy mô toán học của máy tính đã được tăng trưởng. Các quy mô toán học điển hình của máy tính như sau :

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255