‘lá cờ’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” lá cờ “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ lá cờ, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ lá cờ trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Lá cờ của tỉnh rất giống với lá cờ của Lithuania.

2. Và lá cờ được chấp nhận là lá cờ hiện nay.

3. Lấy lại lá cờ!

4. Một lá cờ đỏ.

5. Lá cờ của Nga bị hạ xuống và thay vào đó là lá cờ Mỹ.

6. Lá cờ của Thụy Sĩ và Thành quốc Vatican là những lá cờ vuông duy nhất.

7. Nhưng không thấy lá cờ

8. Có hai lá cờ quốc gia được thiết kế gần đây giống với lá cờ Nhật Bản.

9. Điều quan trọng ở đây không phải là sự có mặt của lá cờ hay hình của lá cờ, nhưng hành động đối với lá cờ mới đáng kể.

10. RM: Nhưng điều làm cho lá cờ này tệ hơn hẳn chính là việc trên lá cờ này lại có lá cờ Nội Chiến Mỹ của trung đoàn Milwaukee.

11. Các màu sắc của lá cờ từ trái sang phải là ngược lại của lá cờ của Mali.

12. Lá cờ Vatican được thiết kế mô phỏng từ lá cờ của Lãnh thổ Giáo hoàng trước đó.

13. Chẳng có lá cờ nào cả!

14. Sau sự giải thể của Tiệp Khắc, lá cờ Tiệp Khắc vẫn được giữ làm lá cờ của Cộng hòa Séc trong khi Slovakia chuyển sang sử dụng một lá cờ mới.

15. Vài người để ý đến lá cờ.

16. Hãy giữ lá cờ bay cao, Guran.

17. ” Anh sẽ cắm lá cờ nước Mĩ “

18. Tỉ lệ lá cờ là 1:2.

19. Tại Làng Olympic, phái đoàn Hungary đã xé lá cờ Cộng sản Hungary và dựng lên một lá cờ Hungary tự do.

20. Nếu thất bại, hãy phất lá cờ vàng

21. Từ năm 1806 đến năm 1866, lá cờ của Andorra là một lá cờ ba màu thẳng đứng vàng và màu đỏ.

22. Lá cờ có tỉ lệ là 3:5.

23. RM: Đây là một lá cờ hổ lốn.

24. Nếu thất bại, hãy phất lá cờ vàng.

25. Lá cờ đỏ trắng đang bay trong gió.

26. Nó cũng hơi giống lá cờ của Palestine.

27. Cách bài trí ngôi sao trên lá cờ này khác với lá cờ 31 ngôi sao tiêu chuẩn được sử dụng về sau.

28. Steve Kodis: Lá cờ này được dùng từ 1955.

29. Những lá cờ thường được gọi là cờ hiệu.

30. Ngôi sao thứ 21 trên lá cờ thân yêu.

31. Ông sẽ không treo ngược lá cờ đó bắn

32. Mỗi màu trên lá cờ đều có ý nghĩa.

33. Khi đất nước trở thành một quốc gia độc lập (1902), lá cờ này đã được phê chuẩn là lá cờ chính thức của Cuba.

34. TK: Tôi muốn nói rằng ẩn trong mỗi lá cờ tồi tệ luôn thấp thoáng bóng dáng 1 lá cờ tuyệt vời muốn hiện ra.

35. Ở trung tâm lá cờ là quốc huy của Ecuador.

36. Ở giai đoạn tiếp cận sau cùng, thủy thủ của nó hạ lá cờ Đức và giương cao lá cờ của Hải quân Hoàng gia Anh.

37. Đây là danh sách các lá cờ ở châu Phi.

38. Lá cờ này xuất hiện từ thời Đế quốc Nga.

39. Thầy giáo bảo em Terra khạc nhổ lên lá cờ!

40. Nền xanh dương gợi ý về lá cờ Châu Âu.

41. Lá cờ này được sử dụng cho đến ngày nay.

42. Lá cờ đầu tiên được dùng cho Xiêm có lẽ là một lá cờ màu đỏ, ban đầu được sử dụng dưới thời vua Narai (1656-1688).

43. Lá cờ này dựa trên lá cờ cũ của Cộng hòa Nhân dân Ukraina, một nước cộng hòa tồn tại ngắn ngủi trong thời gian 1917-1919.

44. Khi một chiến binh hy sinh, quan tài được phủ bằng lá cờ tổ quốc và sau tang lễ lá cờ đó được trao lại cho gia đình.

45. Ngày 11/4/1869, Đại diện Chính quyền Cộng hòa Cuba đã nhất trí thông qua lá cờ năm 1850 như là lá cờ chính thức của Cuba.

46. Bạn đã thấy trong đoạn video có rất nhiều lá cờ.

47. Từ năm 1933 lá cờ trắng-xanh của Bayern ở lễ hội bị thay thế bằng một lá cờ chữ thập ngoặc đồng nhất của Đức Quốc xã.

48. Ba phim nền theo các màu sắc của lá cờ Pháp.

49. Dòng chữ in trên lá cờ được viết là chữ Thuluth.

50. Trong khi đó, ông đã tạo ra lá cờ của Argentina.

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255