clippers tiếng Anh là gì?

clippers tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng clippers trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ clippers tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm clippers tiếng Anh
clippers
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ clippers

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: clippers tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

clippers tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ clippers trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ clippers tiếng Anh nghĩa là gì.

clipper /’klipə/

* danh từ
– thợ xén, thợ cắt (lông cừu…)
– (số nhiều) kéo xén; tông đơ; cái bấm móng tay

* danh từ
– thuyền (có) tốc độ cao (cho những cuộc hành trình xa, vượt đại dương…)
– ngựa chạy nhanh như gió; ngựa hay, ngựa thiên lý
– (từ lóng) cái đặc sắc, cái cừ khôi

clipper
– (Tech) bộ xén, bộ hạn chế

Thuật ngữ liên quan tới clippers

Tóm lại nội dung ý nghĩa của clippers trong tiếng Anh

clippers có nghĩa là: clipper /’klipə/* danh từ- thợ xén, thợ cắt (lông cừu…)- (số nhiều) kéo xén; tông đơ; cái bấm móng tay* danh từ- thuyền (có) tốc độ cao (cho những cuộc hành trình xa, vượt đại dương…)- ngựa chạy nhanh như gió; ngựa hay, ngựa thiên lý- (từ lóng) cái đặc sắc, cái cừ khôiclipper- (Tech) bộ xén, bộ hạn chế

Đây là cách dùng clippers tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ clippers tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

clipper /’klipə/* danh từ- thợ xén tiếng Anh là gì?
thợ cắt (lông cừu…)- (số nhiều) kéo xén tiếng Anh là gì?
tông đơ tiếng Anh là gì?
cái bấm móng tay* danh từ- thuyền (có) tốc độ cao (cho những cuộc hành trình xa tiếng Anh là gì?
vượt đại dương…)- ngựa chạy nhanh như gió tiếng Anh là gì?
ngựa hay tiếng Anh là gì?
ngựa thiên lý- (từ lóng) cái đặc sắc tiếng Anh là gì?
cái cừ khôiclipper- (Tech) bộ xén tiếng Anh là gì?
bộ hạn chế

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255