climbing tiếng Anh là gì?

climbing tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng climbing trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ climbing tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm climbing tiếng Anh
climbing
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ climbing

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: climbing tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

climbing tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ climbing trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ climbing tiếng Anh nghĩa là gì.

climbing /’klaimiɳ/

* danh từ
– sự leo trèoclimb /klaim/

* danh từ
– sự leo trèo
– vật trèo qua; vật phải trèo lên

* ngoại động từ
– leo, trèo, leo trèo

* nội động từ
– lên, lên cao
=the aeroplane climbed slowly+ máy bay từ từ lên
– (thực vật học) leo (cây)
– (nghĩa bóng) leo lên tới, trèo lên tới
=to climb to a position+ leo lên tới một địa vị
!to climb down
– trèo xuống, tụt xuống
– thoái bộ, thụt lùi, lùi lại
– chịu thua, nhượng bộ

Thuật ngữ liên quan tới climbing

Tóm lại nội dung ý nghĩa của climbing trong tiếng Anh

climbing có nghĩa là: climbing /’klaimiɳ/* danh từ- sự leo trèoclimb /klaim/* danh từ- sự leo trèo- vật trèo qua; vật phải trèo lên* ngoại động từ- leo, trèo, leo trèo* nội động từ- lên, lên cao=the aeroplane climbed slowly+ máy bay từ từ lên- (thực vật học) leo (cây)- (nghĩa bóng) leo lên tới, trèo lên tới=to climb to a position+ leo lên tới một địa vị!to climb down- trèo xuống, tụt xuống- thoái bộ, thụt lùi, lùi lại- chịu thua, nhượng bộ

Đây là cách dùng climbing tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ climbing tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

climbing /’klaimiɳ/* danh từ- sự leo trèoclimb /klaim/* danh từ- sự leo trèo- vật trèo qua tiếng Anh là gì?
vật phải trèo lên* ngoại động từ- leo tiếng Anh là gì?
trèo tiếng Anh là gì?
leo trèo* nội động từ- lên tiếng Anh là gì?
lên cao=the aeroplane climbed slowly+ máy bay từ từ lên- (thực vật học) leo (cây)- (nghĩa bóng) leo lên tới tiếng Anh là gì?
trèo lên tới=to climb to a position+ leo lên tới một địa vị!to climb down- trèo xuống tiếng Anh là gì?
tụt xuống- thoái bộ tiếng Anh là gì?
thụt lùi tiếng Anh là gì?
lùi lại- chịu thua tiếng Anh là gì?
nhượng bộ

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255