circumscribed tiếng Anh là gì?

circumscribed tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng circumscribed trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ circumscribed tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm circumscribed tiếng Anh
circumscribed
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ circumscribed

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

circumscribed tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ circumscribed trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ circumscribed tiếng Anh nghĩa là gì.

circumscribe /’sə:kəmskrɑib/

* ngoại động từ
– vẽ đường xung quanh
– (toán học) vẽ hình ngoại tiếp
– giới hạn, hạn chế ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
=to circumscribe someone’s interests+ hạn chế quyền lợi của ai
– ký theo vòng tròn (bán kiến nghị)
– định nghĩa

Thuật ngữ liên quan tới circumscribed

Tóm lại nội dung ý nghĩa của circumscribed trong tiếng Anh

circumscribed có nghĩa là: circumscribe /’sə:kəmskrɑib/* ngoại động từ- vẽ đường xung quanh- (toán học) vẽ hình ngoại tiếp- giới hạn, hạn chế ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))=to circumscribe someone’s interests+ hạn chế quyền lợi của ai- ký theo vòng tròn (bán kiến nghị)- định nghĩa

Đây là cách dùng circumscribed tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ circumscribed tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

circumscribe /’sə:kəmskrɑib/* ngoại động từ- vẽ đường xung quanh- (toán học) vẽ hình ngoại tiếp- giới hạn tiếng Anh là gì?
hạn chế ((nghĩa đen) & tiếng Anh là gì?
(nghĩa bóng))=to circumscribe someone’s interests+ hạn chế quyền lợi của ai- ký theo vòng tròn (bán kiến nghị)- định nghĩa

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255