Phân biệt C’est và il/elle est trong tiếng Pháp – Học tiếng Pháp

Phân biệt C’est và il/elle est trong tiếng Pháp

Cùng là động từ être nhưng sử dụng khác nhau lắm nha. Nhiều bạn đến B1 vẫn không phân biệt được 2 trường hợp này nè. Chúng mình cùng xem lại để không nhầm lẫn nữa nhé .

1. Để xác định hay giới thiệu một người hay một vật, người ta dùng C’est hoặc Ce sont:

Ex : C’est un roman .

      Ce sont mes élèves.

Không nói : Il est un roman. Hay Ils sont mes élèves .

Chú ý 1: Để đặt câu hỏi cho 2 ví dụ trên ta sẽ luôn dùng ở số ít.

Ex1 : Qu’est – ce que c’est ?
🢩 C’est un roman de ma fille .
🢩 Ce sont des romans de ma fille .
Ex2 : Qui est-ce ?
🢩 C’est mon élève .
🢩 Ce sont mes élèves .

Chú ý 2: Ta nói “Qui est-ce?” chứ không nói “Qui est-il?”

Và vấn đáp câu hỏi đó là “ C’est Pierre ” chứ không nói “ Il est Pierre ” .

Chú ý 3: Khi nói chuyện điện thoại, để giới thiệu ai ở đầu dây hay để chuyển máy, ta dùng C’est chứ không dùng Ce sont, dù đó là nhiều người:

Ex : C’est nous
C’est Anne et Pierre .

Chú ý 4: Để nhận xét, bình luận, ta dùng c’est + tính từ giống đực số ít:

Ex : Les glaces, c’est bon .
Không nói : Les glaces, ce sont bonnes .

2. Giới thiệu nghề nghiệp: 

Thường thường, ta dùng: être + nghề nghiệp (không mạo từ). 

Ex : Je suis docteur .
Elle est employée .
Chỉ khi ta muốn miêu tả một đặc thù của người đó bằng một tính từ, ta mới bổ trợ mạo từ vào. Trừ trường hợp tính từ đó mang tính phân loại .
Ex : Marie est une bonne secrétaire .
Marie est une secrétaire bilingue .
Chú ý : C’est + déterminant + nghề nghiệp ( déterminant hoàn toàn có thể là mạo từ, tính từ chiếm hữu, … )
Ex : C’est un docteur .
C’est mon employée .

3. Giới thiệu quốc tịch, tôn giáo,…

Ex : C’est une anglaise .
Il est espagnol .
Ce sont des allemands .

4. Để giới thiệu nhiều thông tin của một hay nhiều người, hoặc vật, ta bắt đầu bằng C’est/Ce sont và tiếp tục bằng il(s)/elle(s) est/sont:

Ex : C’est mon professeur. Elle est très gentille. Elle est belge .
Đôi khi, tất cả chúng ta cứ mải mê học những kiến thức và kỹ năng khó mà bỏ quên những điều tưởng chừng rất nhỏ. Nhưng nếu tất cả chúng ta hoàn toàn có thể nói và viết mà không mắc những lỗi nhỏ, giáo viên rất dễ có tình cảm và thuận tiện châm chước cho những thứ tất cả chúng ta không biết nhé !
— f — i —

📚Những điều nhỏ nhưng dễ sai này sẽ được lưu ý kỹ trong các khóa học tại #FIclasse, giúp học viên phân biệt ngay từ đầu, tránh học xong 1 hồi rối loạn hơn =)))

▶ ️ Tham khảo những khóa học tiếng Pháp tại :
https://shopdothang.com/cat-khoa-hoc/khoa-hoc/
– Khánh Hà ( tổng hợp ) –

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255