‘bú’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” bú “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ bú, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ bú trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Bạn sẽ cho con mẹ hay bình ?

2. Tôi thấy rằng nó muốn nhưng không thể được.

3. Đồ trim.

4. Thằng cặc.

5. * Cho trẻ sơ sinh thêm sữa mẹ hoặc thêm sữa bột .

6. kẹc đi.

7. cặc tao đi!

8. So với 54 phần trăm em bé được cho cả mẹ và bình, và 68 phần trăm các bé chỉ được bình .

9. con… ( Tiếng Bíp )

10. Con non ngừng .

11. Đồ khốn sữa thối.

12. Nó còn sữa mà.

13. Đến lúc tý cần rồi.

14. Bọn họ nên cặc tao.

15. Tập cho nghé sữa đầu.

16. Và những vú cho tôi ?

17. Tôi vẫn còn cho con .

18. Người ta có sữa để .

19. Oh, cặc tao đi, Slater!

20. Tớ đã cho nó rồi.

21. Cho trẻ vừa mới thôi ,

22. Nếu bạn cho bé bằng sữa bột, mỗi lần bé có thể từ 2 đến 3 xơ ( 90ml ) .

23. Con ngoan phải sữa mẹ chứ.

24. Trẻ bỏ 3.Suy kiệt 4.

25. Cùng chung bầu sữa mẹ em!

26. Thằng nào cũng được chim cả.

27. Nó nói mày kẹc nó mà!

28. Cô ta muốn cho tôi sữa!

29. ” 36 tháng trời chỉ biết mẹ! “

30. Con không khóc mẹ không cho .

31. Helen bế Alex lên giường và cho .

32. Con bò cái vẫn còn đang cho .

33. Chết cha còn chú, sẩy mẹ dì.

34. Chó mẹ khi cho rất hung dữ.

35. Như 1 thằng đang tí mẹ ư.

36. Chúng cho con trong khoảng ba năm.

37. Các con sẽ , được ẵm bên hông

38. Trẻ con đương sẽ chơi kề ổ rắn hổ- mang, trẻ con thôi sẽ thò tay vào hang rắn lục”.

39. Trẻ con đương sẽ chơi kề ổ rắn hổ mang, trẻ con thôi sẽ thò tay vào hang rắn lục”.

40. Trẻ con đương sẽ chơi kề ổ rắn hổ-mang, trẻ con thôi sẽ thò tay vào hang rắn lục.

41. Nhưng đừng có lo, Bé sẽ mà.

42. Tại Mỹ khoảng 75% phụ nữ cho con sữa mẹ ngay từ đầu và khoảng 43% cho mẹ đến sáu tháng.

43. Hank, chỉ là cho con thôi mà.

44. Thường thì người mẹ cho con mình .

45. ▪ Khi mang thai hoặc cho con

46. Cô phải thôi chó thằng bé đó đi.

47. * ngưng tất cả việc cho trẻ ăn qua đường ruột ( chẳng hạn như bình, mẹ hoặc sử dụng ống dẫn thức ăn )

48. Không nên bàn việc cho con ở đây.

49. Con của cô gái này cần được sữa.

50. Liều vitamin D hằng ngày cho trẻ mẹ

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255