border tiếng Anh là gì?

border tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng border trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ border tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm border tiếng Anh
border
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ border

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: border tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

border tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ border trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ border tiếng Anh nghĩa là gì.

border /’bɔ:də/

* danh từ
– bờ, mép, vỉa, lề
– biên giới
– đường viền (để làm cho chắc, để trang trí)
– (the Border) vùng biên giới giữa Anh và Ê-cốt; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) biên giới của văn minh
– luống chạy quanh vườn

* động từ
– viền
– tiếp, giáp với
=the park borders on the shores of the lake+ công viên nằm giáp với bờ hồ
– (nghĩa bóng) gần như, giống như
=his bluntness borders upon insolence+ sự lỗ mãng của hắn gần như là láo xược

border
– (Tech) viền, khung

border
– biên, bờ

Thuật ngữ liên quan tới border

Tóm lại nội dung ý nghĩa của border trong tiếng Anh

border có nghĩa là: border /’bɔ:də/* danh từ- bờ, mép, vỉa, lề- biên giới- đường viền (để làm cho chắc, để trang trí)- (the Border) vùng biên giới giữa Anh và Ê-cốt; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) biên giới của văn minh- luống chạy quanh vườn* động từ- viền- tiếp, giáp với=the park borders on the shores of the lake+ công viên nằm giáp với bờ hồ- (nghĩa bóng) gần như, giống như=his bluntness borders upon insolence+ sự lỗ mãng của hắn gần như là láo xượcborder- (Tech) viền, khungborder- biên, bờ

Đây là cách dùng border tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ border tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

border /’bɔ:də/* danh từ- bờ tiếng Anh là gì?
mép tiếng Anh là gì?
vỉa tiếng Anh là gì?
lề- biên giới- đường viền (để làm cho chắc tiếng Anh là gì?
để trang trí)- (the Border) vùng biên giới giữa Anh và Ê-cốt tiếng Anh là gì?
(từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) biên giới của văn minh- luống chạy quanh vườn* động từ- viền- tiếp tiếng Anh là gì?
giáp với=the park borders on the shores of the lake+ công viên nằm giáp với bờ hồ- (nghĩa bóng) gần như tiếng Anh là gì?
giống như=his bluntness borders upon insolence+ sự lỗ mãng của hắn gần như là láo xượcborder- (Tech) viền tiếng Anh là gì?
khungborder- biên tiếng Anh là gì?
bờ

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255