bicycle trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Why did one of Japan’s leading bicycle racers leave racing behind in an effort to serve God?

Tại sao một tay đua xe đạp hàng đầu Nhật Bản bỏ sự nghiệp để phụng sự Đức Chúa Trời?

jw2019

A bicycle accident.

Tai nạn xe đạp.

OpenSubtitles2018. v3

As the two of us were leaving the shop, we met a very pleasant young man who was going home from work, riding a bicycle.

Khi bước ra khỏi tiệm, chúng tôi gặp một anh trẻ tuổi rất vui vẻ, anh đi làm về bằng xe đạp.

jw2019

Almost daily I rode my bicycle to the airport and watched airplanes take off and land.

Hầu như mỗi ngày tôi đạp xe đạp của mình đến phi trường và nhìn theo những chiếc phi cơ cất cánh và đáp xuống.

LDS

Each week the Vaca family travel three hours on bicycles to the Kingdom Hall

Mỗi tuần gia đình Vaca đạp xe ba giờ đồng hồ để đến Phòng Nước Trời

jw2019

A father and daughter separated from a bicycle by a mysterious wall.

Cha, con gái và chiếc xe đạp ngăn cách bởi một bức tường bí ẩn.

ted2019

If you ever carried out your proposed threat, you would experience such a shit storm of consequences, my friend, that your empty little head would be spinning faster than the wheels of your Schwinn bicycle back there.

nếu anh cứ tiếp tục đưa ra lời đe dọa, anh sẽ nếm mùi cứt đái, gánh lấy hậu quả, anh bạn, cái đầu teo rỗng tuếch của anh sẽ lăn nhanh hơn bánh cái xe -… hiệu Schwinn của anh đằng kia.

OpenSubtitles2018. v3

The song was heavily criticized for its perceived sexual objectification of women, including a scene in its music video where Paul rides several women like a bicycle.

Bài hát đã bị chỉ trích nặng nề vì cách nhìn tình dục hóa phụ nữ, bao gồm một cảnh trong video âm nhạc mà Paul đã tạo dáng cùng một vài phụ nữ giống như là lái những chiếc xe đạp.

WikiMatrix

I have a friend in Portugal whose grandfather built a vehicle out of a bicycle and a washing machine so he could transport his family.

Tôi có một người bạn ở Bồ Đào Nha ông của bạn ấy đã thiết kế 1 loại xe từ 1 chiếc xe đạp và một chiếc máy giặt để có thể chở gia đình mình.

QED

The Schwinn Bicycle Company was founded by German-born mechanical engineer Ignaz Schwinn (1860–1945) in Chicago in 1895.

Công ty xe đạp Schwinn là một thương hiệu xe đạp được kỹ sư gốc Đức, Ignaz Schwinn (1860–1945) sáng lập năm 1895 tại Chicago.

WikiMatrix

Although my parents did not have much money, they bought me a new bicycle.

Dù cha mẹ không có nhiều tiền, nhưng họ đã mua cho tôi một chiếc xe đạp mới.

jw2019

Why, then, several months earlier, had my husband and I not been prompted regarding how to protect our 11-year-old son before he was killed in a bicycle-automobile accident?

Vậy thì, tại sao vài tháng trước đó, vợ chồng tôi đã không được thúc giục về việc làm thế nào để bảo vệ đứa con trai 11 tuổi của chúng tôi trước khi nó chết trong một tai nạn xe hơi đụng xe đạp?

LDS

I fall off my bicycle and end up in your arms.

Tôi té xe đạp và rơi ngay vào tay cô.

OpenSubtitles2018. v3

Obey safety laws when working, riding a bicycle or motorcycle, or driving a car.

Hãy tuân thủ luật an toàn lao động khi làm việc, và luật giao thông khi đi xe đạp, lái xe gắn máy hoặc xe hơi.

jw2019

Or bicycles: For example, in Amsterdam, more than 30 percent of the population uses bicycles, despite the fact that the Netherlands has a higher income per capita than the United States.

Hoặc xe đạp: Ví dụ như ở Amsterdam (Hà Lan), hơn 30% dân số sử dụng xe đạp, mặc dù sự thật là Hà Lan có mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn Hoa Kỳ.

ted2019

The basic shape and configuration of a typical upright or “safety bicycle“, has changed little since the first chain-driven model was developed around 1885.

Hình dạng cơ bản và cấu hình của một xe đạp đứng, hoặc xe đạp an toàn, đã thay đổi rất ít kể từ khi mô hình đầu tiên của xe đạp được phát triển vào khoảng năm 1885.

WikiMatrix

Because those bicycle parts are so ubiquitously available, they’re super-cheap.

Bởi vì các bộ phận đó của xe đạp có sẵn ở khắp nơi nên chúng siêu rẻ

ted2019

Maurice-François Garin (pronounced ; 3 March 1871 – 19 February 1957) was an Italian-born French road bicycle racer best known for winning the inaugural Tour de France in 1903, and for being stripped of his title in the second Tour in 1904 along with eight others, for cheating.

Maurice-François Garin (phát âm: ; 3 tháng 3 năm 1871 – 19 tháng 2 năm 1957) là một cua rơ xe đạp đường dài người Pháp sinh ra ở Ý được người ta biết đến nhiều nhất vì đã giành chiến thắng trận khai mạc của Tour de France 1903, và đã bị tước danh hiệu trong đợt thi đấu Tour de France thứ nhì năm 1904 cùng với 8 người khác, vì đã gian lận.

WikiMatrix

Money was short, so I took my bicycle on the train to Carlisle, a town on the Scottish border, and cycled on from there 100 miles [160 km] farther north.

Vì thiếu tiền nên tôi đem xe đạp lên tàu lửa đến Carlisle, một thị trấn nằm ở biên giới Scotland, rồi từ đó đạp xe thêm 160 kilômét về hướng bắc.

jw2019

The first Cucciolos were available alone, to be mounted on standard bicycles, by the buyer; however, businessmen soon bought the little engines in quantity, and offered complete motorized-bicycle units for sale.

Cucciolos đầu tiên có sẵn một mình, được gắn trên xe đạp tiêu chuẩn, bởi người mua; tuy nhiên, các doanh nhân đã sớm mua các động cơ nhỏ với số lượng lớn và cung cấp các đơn vị xe máy hoàn chỉnh để bán.

WikiMatrix

So we thought, why don’t we reintroduce the bicycle in China?

Vậy nên chúng tôi nghĩ rằng, sao lại không thử đưa xe đạp vào lại sử dụng ở Trung Quốc nhỉ?

QED

He is not too poor to buy a bicycle.

Anh ấy không nghèo tới mức không mua nổi một chiếc xe đạp.

Tatoeba-2020. 08

Chorus: ♫ Daisy, Daisy ♫ ♫ Give me your answer do ♫ ♫ I’m half crazy ♫ ♫ all for the love of you ♫ ♫ It can’t be a stylish marriage ♫ ♫ I can’t afford a carriage ♫ ♫ But you’d look sweet upon the seat ♫ ♫ of a bicycle built for two ♫

Điệp khúc: Hoa Cúc, Hoa Cúc Cho tôi câu trả lời tôi đang gần phát điên tất cả cho tình yêu cho em nó không thể là một cuộc hôn nhân xa xỉ tôi không thể trả cho một chiếc xe ngựa nhưng tôi sẽ trông thật ngọt ngào trên chiếc ghế của chiếc xe đạp cho hai ta

ted2019

Around half of all trips in the Netherlands are made by car, 25% by bicycle, 20% walking, and 5% by public transport.

Khoảng một nửa số hành trình tại Hà Lan được tiến hành bằng ô tô, 25% bằng xe đạp, 20% bằng cách đi bộ, và 5% sử dụng giao thông công cộng.

WikiMatrix

Well, you are to ride a bicycle, carrying your own weight and also some other weight, so that you can earn the bread for the day.

Tốt thôi, bạn sẽ phải đi xe đạp, tự mang vác bản thân mình và thậm chí cả những thứ khác để kiếm miếng cơm hàng ngày.

QED

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255