bean tiếng Anh là gì?

bean tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng bean trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ bean tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm bean tiếng Anh
bean
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ bean

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: bean tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

bean tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ bean trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ bean tiếng Anh nghĩa là gì.

bean /bi:n/

* danh từ
– đậu
– hột (cà phê)
– (từ lóng) cái đầu
– (từ lóng) tiền đồng
=not to have a bean+ không một xu dính túi
=not worth a bean+ không đáng một trinh
!to be full of beans
– hăng hái, sôi nổi, phấn chấn
!every bean has its black
– (tục ngữ) nhân vô thập toàn, người ta ai mà chẳng có khuyết điểm
!to get beans
– (thông tục) bị trừng phạt, bị mắng mỏ, bị đánh đập
!to give somebody beans
– (từ lóng) trừng phạt ai, mắng mỏ ai
!like beans
– hết sức nhanh, mở hết tốc độ
!a hill of beans
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) toàn những vật mọn; toàn những chuyện lặt vặt không đáng kể
!to know beans; to know how many beans make five
– láu, biết xoay xở
!old bean
– (từ lóng) bạn thân, bạn tri kỷ
!to spill the beans
– (xem) spill

Thuật ngữ liên quan tới bean

Tóm lại nội dung ý nghĩa của bean trong tiếng Anh

bean có nghĩa là: bean /bi:n/* danh từ- đậu- hột (cà phê)- (từ lóng) cái đầu- (từ lóng) tiền đồng=not to have a bean+ không một xu dính túi=not worth a bean+ không đáng một trinh!to be full of beans- hăng hái, sôi nổi, phấn chấn!every bean has its black- (tục ngữ) nhân vô thập toàn, người ta ai mà chẳng có khuyết điểm!to get beans- (thông tục) bị trừng phạt, bị mắng mỏ, bị đánh đập!to give somebody beans- (từ lóng) trừng phạt ai, mắng mỏ ai!like beans- hết sức nhanh, mở hết tốc độ!a hill of beans- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) toàn những vật mọn; toàn những chuyện lặt vặt không đáng kể!to know beans; to know how many beans make five- láu, biết xoay xở!old bean- (từ lóng) bạn thân, bạn tri kỷ!to spill the beans- (xem) spill

Đây là cách dùng bean tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ bean tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

bean /bi:n/* danh từ- đậu- hột (cà phê)- (từ lóng) cái đầu- (từ lóng) tiền đồng=not to have a bean+ không một xu dính túi=not worth a bean+ không đáng một trinh!to be full of beans- hăng hái tiếng Anh là gì?
sôi nổi tiếng Anh là gì?
phấn chấn!every bean has its black- (tục ngữ) nhân vô thập toàn tiếng Anh là gì?
người ta ai mà chẳng có khuyết điểm!to get beans- (thông tục) bị trừng phạt tiếng Anh là gì?
bị mắng mỏ tiếng Anh là gì?
bị đánh đập!to give somebody beans- (từ lóng) trừng phạt ai tiếng Anh là gì?
mắng mỏ ai!like beans- hết sức nhanh tiếng Anh là gì?
mở hết tốc độ!a hill of beans- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) toàn những vật mọn tiếng Anh là gì?
toàn những chuyện lặt vặt không đáng kể!to know beans tiếng Anh là gì?
to know how many beans make five- láu tiếng Anh là gì?
biết xoay xở!old bean- (từ lóng) bạn thân tiếng Anh là gì?
bạn tri kỷ!to spill the beans- (xem) spill

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255