[Node.js] Mã hoá mật khẩu với Bcrypt

Mình không thực sự hiểu nhiều về các thuật toán, kĩ thuật mã hóa mật khẩu. Mình chỉ đọc qua một số phương pháp mã hóa và các lời bình về nó trên mạng và quyết định sử dụng bcrypt.
Đọc thì thấy rằng thuật toán này tuy có hơi chậm hơn các thuật toán khác như MD5, nhưng đổi lại nó giải quyết được các vấn đề như hack từ điển… của các thuật toán khác do có thể đối phó được với cấp độ tiến hóa của vi xử lý máy tính.

Bạn nào chăm sóc thì hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá thêm ở bài viết How To Safely Store A Password và bài báo khoa học A Future-Adaptable Password Scheme – 1999 USENIX Annual Technical Conference này nhé. Cũng trải qua bài này, mình mong rằng có bạn nào hiểu về kĩ thuật mã hóa hoàn toàn có thể chỉ giáo cho mình rõ hơn vì bản thân có tìm hiểu và khám phá nhưng chẳng hiểu gì : ( (Giờ đi vào code thôi ^ ^ .

bcrypt không được hỗ trợ trực tiếp trong bộ thư viện mã hóa crypt của Node.js nên ta phải sửa dụng gói nodejs bên ngoài.
Qua tìm hiểu mình thấy rằng gói bcrypt này được tìm nhiều người sử dụng và đánh giá cao nên cũng quyết định sử dụng nó.

Đầu tiên là cài gói này ứng dụng đã:

npm install bcrypt --save

Gói này hỗ trợ cả 2 phương thức là bất đồng bộ và đồng bộ nhưng vì thời gian mã hóa có thể lâu nên phương thức bất đồng bộ được gợi ý sử dụng hơn cả.
Trong bài viết này sẽ đề cập tới cả 2 phương thức đó.

Bất đồng bộ

const bcrypt = require('bcrypt')

bcrypt.genSalt(10, function (err, salt) {
  bcrypt.hash('B4c0/\/', salt, function (err, hash) {

    console.log(hash)

    // To check a password 
    bcrypt.compare('B4c0/\/', hash, function (err, res) {
      // res == true
      console.log('equal')
      console.log(res)
    })

    bcrypt.compare('not_bacon', hash, function (err, res) {
      // res == false
      console.log('not equal')
      console.log(res)
    })
  })
})

// Auto-gen a salt and hash
bcrypt.hash('bacon', 8, function (err, hash) {
  console.log(`Auto-gen: ${hash}`)
})

Đồng bộ

const bcrypt = require('bcrypt')

var salt = bcrypt.genSaltSync(10)
var hash = bcrypt.hashSync('B4c0/\/', salt)

// To check a password
var res = bcrypt.compareSync('B4c0/\/', hash)  // true
console.log('equal')
console.log(res)

res = bcrypt.compareSync('not_bacon', hash)   // false
console.log('not equal')
console.log(res)

// Auto-gen a salt and hash
var hash = bcrypt.hashSync('bacon', 8)
console.log(`Auto-gen: ${hash}`)

2 đoạn mã trên sau khi thực thi sẽ cho hiệu quả như sau :

$2a$08$vj/8fY70VkEmVab/czGJ8euRvsGo0q0T5ETDKUusCXMXytYXeCKkC

equal
true

not equal
false

Auto-gen: $2a$10$LLsJqwOAirlXQW5DVt1pDeyPTWM5qoooqHjkAjA68iIp2mpcCfdZ2

Với bcrypt ta cần chú ý tới rounds (work factor) truyền vào để sinh salt. Với rounds càng lớn thì càng bảo mật nhưng thời gian xử lý cũng mất nhiều hơn.
Đơn giản chỉ có vậy thôi.

Để khám phá thêm về những API của gói này bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tại đây .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255