Hướng dẫn sử dụng mã loại hình B13 trong bảng mã loại hình XNK

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả (Cục Hải quan Quảng Ninh). 	Ảnh: Đào Dương
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả (Cục Hải quan Quảng Ninh). Ảnh: Đào Dương

Theo đó, khi xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa có nguồn gốc từ hàng nhập khẩu ( chưa qua quy trình gia công, chế biến ) để trả lại chủ hàng, xuất ra quốc tế hoặc vào khu phi thuế quan, DNCX, Tổng cục Hải quan nhu yếu cục hải quan những tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực thi 1 số ít nội dung đơn cử. Trường hợp người xuất khẩu là người nhập khẩu bắt đầu hoặc được người nhập khẩu khởi đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu và sản phẩm & hàng hóa phân phối điều kiện kèm theo không thu thuế xuất khẩu, hoàn thuế nhập khẩu thì sử dụng mã mô hình B13 – xuất khẩu hàng đã nhập khẩu. Lưu ý, khi khai tờ khai xuất khẩu tại chỉ tiêu “ Phần ghi chú ” trên tờ khai xuất khẩu điện tử hoặc ô “ ghi chép khác ” của tờ khai giấy phải khai đúng mực, trung thực số tờ khai nhập khẩu của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu trước kia và khai rõ “ Hàng hóa thuộc đối tượng người tiêu dùng không thu thuế xuất khẩu, hoàn thuế nhập khẩu theo pháp luật ”.

Trường hợp người xuất khẩu không có nhu cầu thực hiện thủ tục không thu thuế xuất khẩu, hoàn thuế nhập khẩu hoặc người xuất khẩu không phải người nhập khẩu ban đầu, người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu theo quy định thi sử dụng mã loại hình B11- xuất kinh doanh.

Lưu ý, trường hợp người xuất khẩu không có nhu yếu thực thi thủ tục không thu thuế xuất khẩu, hoàn thuế nhập khẩu thì khi khai tờ khai xuất khẩu tại chỉ tiêu “ Phần ghi chú ” trên tờ khai xuất khẩu điện tử hoặc ô “ ghi chép khác ” của tờ khai giấy phải ghi rõ nội dung “ Tờ khai này không sử dụng để thực thi những thủ tục không thu thuế xuất khẩu, hoàn thuế nhập khẩu ”. Tổng cục Hải quan nhu yếu những cục hải quan tỉnh, thàng phố không cho đến công chức triển khai thủ tục, đồng thời tuyên truyền đến hội đồng doanh nghiệp để triển khai thống nhất, đúng pháp luật. Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan địa thế căn cứ pháp luật tại Điều 34 Nghị định số 134 / năm nay / NĐ-CP được sửa sung tại Nghị định số 18/2021 / NĐ-CP ngày 11/3/2021 của nhà nước về hoàn thuế so với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu phải tải xuất ; lao lý tại Điều 48 Nghị định số 08/2015 / NĐ-CP được sửa đổi, bổ trợ tại Nghị định số 59/2018 / NĐ-CP ngày 20/4/2018 của nhà nước và pháp luật tại Điều 13 Thông tư 06/2021 / TT-BTC ngày 22/1/2021 của Bộ Tài chính về thủ tục không thu thuế so với trường hợp không phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255