axes tiếng Anh là gì?

axes tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng axes trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ axes tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm axes tiếng Anh
axes
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ axes

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: axes tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

axes tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ axes trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ axes tiếng Anh nghĩa là gì.

axes /’æksiz/

* danh từ
– số nhiều của axe

* danh từ
– số nhiều của axisax /æks/ (axe) /æks/

* danh từ, số nhiều axes
– cái rìu
!to fit (put) the axe in (on) the helve
– giải quyết được một vấn đề khó khăn
!to get the axe
– (thông tục) bị thải hồi
– bị đuổi học (học sinh…)
– bị (bạn…) bỏ rơi
!to hang up one’s axe
– rút lui khỏi công việc; từ bỏ những việc làm không mang lại kết quả gì
!to have an axe to grind
– (xem) grind
!to lay the axe to the root of
– (xem) root
!to send the axe after the helve
– liều cho đến cùng; đâm lao theo lao

* ngoại động từ
– chặt bằng rìu, đẽo bằng rìu
– (nghĩa bóng) cắt bớt (khoản chi…)axe /æks/ (axe) /æks/

* danh từ, số nhiều axes
– cái rìu
!to fit (put) the axe in (on) the helve
– giải quyết được một vấn đề khó khăn
!to get the axe
– (thông tục) bị thải hồi
– bị đuổi học (học sinh…)
– bị (bạn…) bỏ rơi
!to hang up one’s axe
– rút lui khỏi công việc; từ bỏ những việc làm không mang lại kết quả gì
!to have an axe to grind
– (xem) grind
!to lay the axe to the root of
– (xem) root
!to send the axe after the helve
– liều cho đến cùng; đâm lao theo lao

* ngoại động từ
– chặt bằng rìu, đẽo bằng rìu
– (nghĩa bóng) cắt bớt (khoản chi…)axis /’æksis/

* danh từ, số nhiều axes
– trục
=earth’s axis+ trục quả đất
=geometrical axis+ trục hình học
=magnetic axis+ trục từ
=rotation axis+ trục quay
=symmetry axis+ trục đối xứng
=visual axis+ trục nhìn
– (vật lý) tia xuyên
– (chính trị) trục Béc-lin, Rô-ma, Tô-ki-ô (khối liên minh)
– (định ngữ) (thuộc) trục Béc-lin, Rô-ma, Tô-ki-ô
=axis powers+ các cường quốc trong trục Béc-lin, Rô-ma, Tô-ki-ô

* danh từ
– (động vật học) hươu sao ((cũng) axis deer)

axis
– (Tech) trục

axis
– trục
– a. of abscissas trục hoành
– a. of a cone trục của mặt nón
– a. of a conic trục của cônic
– a. of convergence trục hội tụ
– a. of coordinate trục toạ độ
– a. of a curvanture trục chính khúc
– a. of cylinder trục của hình trụ
– a. of homology trục thấu xạ
– a. of linear complex trục của mớ tuyến tính
– a. of ordinate trục tung
– a. of a pencil of plane trục của một chùm mặt phẳng
– a. of perspectivity trục phối cảnh
– a. of projection trục chiếu
– a. of a quadric trục của một quađric
– a. of revolution trục tròn xoay
– a. of symmetry trục đối xứng
– binary a. trục nhị nguyên
– circular a. đường tròn trục
– conjugate a. of a hyperbola trục ảo của hipebon
– coordinate a. trưcụ toạ độ
– crystallograpphic a. trục tinh thể
– electric a. trục điện
– focal a. trục tiêu
– homothetic a. trục vị tự
– imaginary a. trục ảo
– longitudinal a. trục dọc
– majorr a. of an ellipse [trục lớn, trục chính] của elip
– monor a. of an ellipse trục nhỏ của elip
– moving a. trục động
– neutral a. trục trung hoà
– number a. trục số
– optic a. quang trục
– polar a. trục cực
– principal a. trục chính
– principal a. of inertia trục quán tính chính
– radical a. trục đẳng phương
– real a. trục thực
– semi-transverse a. trục nửa xuyên
– transverse a. trục thực, trục ngang, trục xuyên (của hipebon)
– vertical a. trục thẳng đứng

Thuật ngữ liên quan tới axes

Tóm lại nội dung ý nghĩa của axes trong tiếng Anh

axes có nghĩa là: axes /’æksiz/* danh từ- số nhiều của axe* danh từ- số nhiều của axisax /æks/ (axe) /æks/* danh từ, số nhiều axes- cái rìu!to fit (put) the axe in (on) the helve- giải quyết được một vấn đề khó khăn!to get the axe- (thông tục) bị thải hồi- bị đuổi học (học sinh…)- bị (bạn…) bỏ rơi!to hang up one’s axe- rút lui khỏi công việc; từ bỏ những việc làm không mang lại kết quả gì!to have an axe to grind- (xem) grind!to lay the axe to the root of- (xem) root!to send the axe after the helve- liều cho đến cùng; đâm lao theo lao* ngoại động từ- chặt bằng rìu, đẽo bằng rìu- (nghĩa bóng) cắt bớt (khoản chi…)axe /æks/ (axe) /æks/* danh từ, số nhiều axes- cái rìu!to fit (put) the axe in (on) the helve- giải quyết được một vấn đề khó khăn!to get the axe- (thông tục) bị thải hồi- bị đuổi học (học sinh…)- bị (bạn…) bỏ rơi!to hang up one’s axe- rút lui khỏi công việc; từ bỏ những việc làm không mang lại kết quả gì!to have an axe to grind- (xem) grind!to lay the axe to the root of- (xem) root!to send the axe after the helve- liều cho đến cùng; đâm lao theo lao* ngoại động từ- chặt bằng rìu, đẽo bằng rìu- (nghĩa bóng) cắt bớt (khoản chi…)axis /’æksis/* danh từ, số nhiều axes- trục=earth’s axis+ trục quả đất=geometrical axis+ trục hình học=magnetic axis+ trục từ=rotation axis+ trục quay=symmetry axis+ trục đối xứng=visual axis+ trục nhìn- (vật lý) tia xuyên- (chính trị) trục Béc-lin, Rô-ma, Tô-ki-ô (khối liên minh)- (định ngữ) (thuộc) trục Béc-lin, Rô-ma, Tô-ki-ô=axis powers+ các cường quốc trong trục Béc-lin, Rô-ma, Tô-ki-ô* danh từ- (động vật học) hươu sao ((cũng) axis deer)axis- (Tech) trụcaxis- trục- a. of abscissas trục hoành- a. of a cone trục của mặt nón- a. of a conic trục của cônic- a. of convergence trục hội tụ- a. of coordinate trục toạ độ- a. of a curvanture trục chính khúc- a. of cylinder trục của hình trụ- a. of homology trục thấu xạ- a. of linear complex trục của mớ tuyến tính- a. of ordinate trục tung- a. of a pencil of plane trục của một chùm mặt phẳng- a. of perspectivity trục phối cảnh- a. of projection trục chiếu- a. of a quadric trục của một quađric- a. of revolution trục tròn xoay- a. of symmetry trục đối xứng- binary a. trục nhị nguyên- circular a. đường tròn trục- conjugate a. of a hyperbola trục ảo của hipebon- coordinate a. trưcụ toạ độ- crystallograpphic a. trục tinh thể- electric a. trục điện- focal a. trục tiêu- homothetic a. trục vị tự- imaginary a. trục ảo- longitudinal a. trục dọc- majorr a. of an ellipse [trục lớn, trục chính] của elip- monor a. of an ellipse trục nhỏ của elip- moving a. trục động- neutral a. trục trung hoà- number a. trục số- optic a. quang trục- polar a. trục cực- principal a. trục chính- principal a. of inertia trục quán tính chính- radical a. trục đẳng phương- real a. trục thực- semi-transverse a. trục nửa xuyên- transverse a. trục thực, trục ngang, trục xuyên (của hipebon)- vertical a. trục thẳng đứng

Đây là cách dùng axes tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ axes tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

axes /’æksiz/* danh từ- số nhiều của axe* danh từ- số nhiều của axisax /æks/ (axe) /æks/* danh từ tiếng Anh là gì?
số nhiều axes- cái rìu!to fit (put) the axe in (on) the helve- giải quyết được một vấn đề khó khăn!to get the axe- (thông tục) bị thải hồi- bị đuổi học (học sinh…)- bị (bạn…) bỏ rơi!to hang up one’s axe- rút lui khỏi công việc tiếng Anh là gì?
từ bỏ những việc làm không mang lại kết quả gì!to have an axe to grind- (xem) grind!to lay the axe to the root of- (xem) root!to send the axe after the helve- liều cho đến cùng tiếng Anh là gì?
đâm lao theo lao* ngoại động từ- chặt bằng rìu tiếng Anh là gì?
đẽo bằng rìu- (nghĩa bóng) cắt bớt (khoản chi…)axe /æks/ (axe) /æks/* danh từ tiếng Anh là gì?
số nhiều axes- cái rìu!to fit (put) the axe in (on) the helve- giải quyết được một vấn đề khó khăn!to get the axe- (thông tục) bị thải hồi- bị đuổi học (học sinh…)- bị (bạn…) bỏ rơi!to hang up one’s axe- rút lui khỏi công việc tiếng Anh là gì?
từ bỏ những việc làm không mang lại kết quả gì!to have an axe to grind- (xem) grind!to lay the axe to the root of- (xem) root!to send the axe after the helve- liều cho đến cùng tiếng Anh là gì?
đâm lao theo lao* ngoại động từ- chặt bằng rìu tiếng Anh là gì?
đẽo bằng rìu- (nghĩa bóng) cắt bớt (khoản chi…)axis /’æksis/* danh từ tiếng Anh là gì?
số nhiều axes- trục=earth’s axis+ trục quả đất=geometrical axis+ trục hình học=magnetic axis+ trục từ=rotation axis+ trục quay=symmetry axis+ trục đối xứng=visual axis+ trục nhìn- (vật lý) tia xuyên- (chính trị) trục Béc-lin tiếng Anh là gì?
Rô-ma tiếng Anh là gì?
Tô-ki-ô (khối liên minh)- (định ngữ) (thuộc) trục Béc-lin tiếng Anh là gì?
Rô-ma tiếng Anh là gì?
Tô-ki-ô=axis powers+ các cường quốc trong trục Béc-lin tiếng Anh là gì?
Rô-ma tiếng Anh là gì?
Tô-ki-ô* danh từ- (động vật học) hươu sao ((cũng) axis deer)axis- (Tech) trụcaxis- trục- a. of abscissas trục hoành- a. of a cone trục của mặt nón- a. of a conic trục của cônic- a. of convergence trục hội tụ- a. of coordinate trục toạ độ- a. of a curvanture trục chính khúc- a. of cylinder trục của hình trụ- a. of homology trục thấu xạ- a. of linear complex trục của mớ tuyến tính- a. of ordinate trục tung- a. of a pencil of plane trục của một chùm mặt phẳng- a. of perspectivity trục phối cảnh- a. of projection trục chiếu- a. of a quadric trục của một quađric- a. of revolution trục tròn xoay- a. of symmetry trục đối xứng- binary a. trục nhị nguyên- circular a. đường tròn trục- conjugate a. of a hyperbola trục ảo của hipebon- coordinate a. trưcụ toạ độ- crystallograpphic a. trục tinh thể- electric a. trục điện- focal a. trục tiêu- homothetic a. trục vị tự- imaginary a. trục ảo- longitudinal a. trục dọc- majorr a. of an ellipse [trục lớn tiếng Anh là gì?
trục chính] của elip- monor a. of an ellipse trục nhỏ của elip- moving a. trục động- neutral a. trục trung hoà- number a. trục số- optic a. quang trục- polar a. trục cực- principal a. trục chính- principal a. of inertia trục quán tính chính- radical a. trục đẳng phương- real a. trục thực- semi-transverse a. trục nửa xuyên- transverse a. trục thực tiếng Anh là gì?
trục ngang tiếng Anh là gì?
trục xuyên (của hipebon)- vertical a. trục thẳng đứng

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255