awaiting tiếng Anh là gì?

awaiting tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng awaiting trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ awaiting tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm awaiting tiếng Anh
awaiting
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ awaiting

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: awaiting tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

awaiting tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ awaiting trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ awaiting tiếng Anh nghĩa là gì.

await /ə’weit/

* ngoại động từ
– đợi, chờ đợi
=to await somebody+ đợi ai
=to await a decision+ chờ đợi sự quyết định
– để dự trữ cho, dành cho
=great honours await him+ những vinh dự lớn đã dành sẵn cho anh ta, những vinh dự lớn đang chờ đợi anh ta

Thuật ngữ liên quan tới awaiting

Tóm lại nội dung ý nghĩa của awaiting trong tiếng Anh

awaiting có nghĩa là: await /ə’weit/* ngoại động từ- đợi, chờ đợi=to await somebody+ đợi ai=to await a decision+ chờ đợi sự quyết định- để dự trữ cho, dành cho=great honours await him+ những vinh dự lớn đã dành sẵn cho anh ta, những vinh dự lớn đang chờ đợi anh ta

Đây là cách dùng awaiting tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ awaiting tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

await /ə’weit/* ngoại động từ- đợi tiếng Anh là gì?
chờ đợi=to await somebody+ đợi ai=to await a decision+ chờ đợi sự quyết định- để dự trữ cho tiếng Anh là gì?
dành cho=great honours await him+ những vinh dự lớn đã dành sẵn cho anh ta tiếng Anh là gì?
những vinh dự lớn đang chờ đợi anh ta

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255