aural tiếng Anh là gì?

aural tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng aural trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ aural tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm aural tiếng Anh
aural
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ aural

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: aural tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

aural tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ aural trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ aural tiếng Anh nghĩa là gì.

aural /’ɔ:rəl/

* tính từ
– (thuộc) hương toát ra (từ hoa…); (thuộc) tinh hoa phát tiết ra
– (y học) (thuộc) hiện tượng thoáng qua
– (thuộc) tai
– đã nghe được bằng tai, qua tai

* tính từ
– thuộc tai
– đã nghe được bằng tai, qua tai

aural
– (Tech) thuộc về tai, thuộc về thính giác

Thuật ngữ liên quan tới aural

Tóm lại nội dung ý nghĩa của aural trong tiếng Anh

aural có nghĩa là: aural /’ɔ:rəl/* tính từ- (thuộc) hương toát ra (từ hoa…); (thuộc) tinh hoa phát tiết ra- (y học) (thuộc) hiện tượng thoáng qua- (thuộc) tai- đã nghe được bằng tai, qua tai* tính từ- thuộc tai- đã nghe được bằng tai, qua taiaural- (Tech) thuộc về tai, thuộc về thính giác

Đây là cách dùng aural tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ aural tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

aural /’ɔ:rəl/* tính từ- (thuộc) hương toát ra (từ hoa…) tiếng Anh là gì?
(thuộc) tinh hoa phát tiết ra- (y học) (thuộc) hiện tượng thoáng qua- (thuộc) tai- đã nghe được bằng tai tiếng Anh là gì?
qua tai* tính từ- thuộc tai- đã nghe được bằng tai tiếng Anh là gì?
qua taiaural- (Tech) thuộc về tai tiếng Anh là gì?
thuộc về thính giác

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255