Vị trí của tính từ : cách dùng thuộc ngữ (attributive) và vị ngữ (predicative)>

A. Các tính từ ở trong nhóm từ (a) đến (e) trên đều đứng trước danh từ :

This book ( cuốn sách này ), which boy ( cậu con trai nào ) ,
my dog ( con chó của tôi ) .

Các tính từ ở vị trí này được gọi là tính từ thuộc ngữ (attibutive)

B. Tính từ chỉ phẩm chất cũng có thể đứng trước danh từ: a rich man (một người giàu có), a happy girl (một cô gái hạnh phúc). Hay sau một động từ như (a) : be, become, seem.

Tom became rich ( Tom đã trở nên giàu sang ) .
Ann seems happy ( Ann có vẻ như sung sướng ) .
hoặc ( b ) : appear ( Open ), feel ( cảm thấy ), get / grow ( trở nên. ), keep ( giữ ), look ( trông ), make ( làm ), smell ( ngửi ), sound ( nghe ), taste ( ném ), turn ( trở nên ) .
Tom felt cold ( Tom cảm thấy lạnh ) ,
He got / grew impatient ( Anh ta trỏ nên nóng vội ) .
He made her happy ( Anh ta đã làm cô ta sung sướng ) .
The idea sounds interesting ( Ý kiến nghe hay đấy ) .
Những từ ở vị trí này được gọi là tính từ vị ngữ ( predicetive ), những động từ dùng ở cách này được gọi là động từ nối ( link verbs ) hay động từ giao hợp ( copulas ) .

C. Lưu ý về động từ nối (xem 169).

Một rắc rối về cách dùng những động từ ở B ( b ) trên là khi chúng không được dùng như là động từ nối thì chúng vẫn hoàn toàn có thể được bổ nghĩa bởi những trạng từ theo cách dùng quen thuộc. Điều này làm những người học tiếng Anh lúng túng vì hầu hết thường dùng trạng từ thay vì dùng tính từ sau những động từ nối. Sau đây là một số ít ví dụ về sự khác nhau trong cách dùng trạng từ và tính từ :
He looked calm tính từ ( Anh ta trông tỉnh bơ ) .He looked calmly ( trạng từ ) at the angry crowd .( Anh ta tỉnh bơ nhìn vào đám đông tức giận ) .She turned pale ( tính từ ) : cô ta trở nên xanh tươi ) .

He turned angrily ( trạng từ ) to the man behind him. ( Anh ta trở nên tức giận với nguời đàn ông đứng sau anh ta >

The soup tasted horrible (tính từ) (Súp nếm kinh khủng thật).   -. _

He tasted the soup suspiciously ( trạng từ )( Anh ta nếm súp một cách nghi vấn ) .

D. Một số tính từ chỉ có thể được dùng là tính từ thuộc ngữ hay tính từ vị ngữ và một số thay đổi ý nghĩa của chúng khi dời từ vị trí này sang vị trí khác.

bad / good ( xấu / tốt ), big / small ( lớn / nhỏ ), heavy / light ( nặng / nhẹ ), và old ( cũ, già ) dùng trong những thành ngữ như thế này là : bad sailor ( thủy thủ tồi ), good swimmer ( tay lượn lờ bơi lội giỏi ), big eater ( người ăn nhiều ), small farmer ( chủ trại nhỏ ) heavy drinker ( người nghiện rượu nặng ), light sleeper ( người tỉnh ngủ ), oldboy / friend / soldier ( cậu con trai xưa / bạn cũ / người lính già ) v.v… không hề được đùng một cách chứng minh và khẳng định mà không thav đổi ý nghĩa : a smell farmer ( một chủ trại nhỏ ) nhưng the farmer is small ( người chú trại thì nhỏ con ). Trong những cách dùng khác, những tính từ trên có thế ở cả hai vị trí. ( Với little, old, Young xem 19 B ) .

chief ( chủ yêu ), main ( chính ), principal ( hầu hết ), sheer ( trọn vẹn, tuyệt đối ), utterr ( trọn vẹn ) đều đứng trước danh từ .— frightened ( hoảng sợ, thấp thỏm ) hoàn toàn có thể có hai vị trí, nhưng afraid ( e sợ ) và upset ( không dễ chịu ) phải đứng sau động từ. Vì thế những từ adrift ( lênh dênh ), a float ( lênh đênh, bềnh bồng ), alike ( giống, tương tự như ) ( xem 21 G ), alive ( còn sống ), alone ( cô dơn ), ashamed ( hổ thẹn ), asleep ( đang ngủ ) cũng phải theo cách này .— Nghĩa của early ( sớm ) và late ( muộn ) có thế tùy thuộc vào vị trí của chúng : an carly / a Inte train ( một chuyến xe lừa sớm / muộn ) [ câu này có nghĩa là chuyến xe lửa chạy đúng lịch trình là sớm hay muộn trong ngày ] còn the train is early / laite ( xe lửa đến sớm / muộn ) [ câu này có nghĩa là xe lửa đến sớm hay muộn theo giờ ấn định ] .— poor ( nghèo ) hoàn toàn có thể đặt trước danh từ hay sau động từ .— poor ( đáng thương ) phải đặt trước danh từ .— poor ( yếu, kém ) đứng trước danh từ như student ( học viên ), work ( công nhân ) .. v .. v nhưng khi dùng với những danh từ vô sinh thì hoàn toàn có thể đứng ở cả hai vị trí :

He has poor sight ( Anh ta có thị lực kém ) .His sight is poor ( Thị lực của anh ta thì kẽm )

E. Cách dùng của and.

Với những tính từ thuộc ngữ thì and ( và ) được dùng hầu hết khi có hai hay nhiều tính từ chỉ sắc tố và được đặt trước tính từ cuối .a green and brown carpet ( một tấm thảm xanh và nâu ) .

a red, white and blue flag (một lá cờ đỏ, trắng và xanh).

Với những tính từ vị ngữ thì and được đặt giữa hai từ cuốiThe day was cold, wet and windy. ( ngày thì lạnh, khí ẩm và có gió

loigiaihay.com

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255