attic tiếng Anh là gì?

attic tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng attic trong tiếng Anh .

TÓM TẮT

Thông tin thuật ngữ attic tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm attic tiếng Anh
attic
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ attic

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: attic tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

attic tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ attic trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ attic tiếng Anh nghĩa là gì.

attic /’ætik/

* tính từ
– (thuộc) thành A-ten
– sắc sảo, ý nhị
=attic salt (wit)+ lời nói ý nhị

* danh từ
– tiếng A-ten
– gác mái
– (kiến trúc) tường mặt thượng, tầng mặt thượng (tường hoặc tầng nhỏ làm trên hết để che mái nhà phía đằng trước)
!to have rats in the attic
– (từ lóng) hơi điên, hơi gàn

Thuật ngữ liên quan tới attic

Tóm lại nội dung ý nghĩa của attic trong tiếng Anh

attic có nghĩa là: attic /’ætik/* tính từ- (thuộc) thành A-ten- sắc sảo, ý nhị=attic salt (wit)+ lời nói ý nhị* danh từ- tiếng A-ten- gác mái- (kiến trúc) tường mặt thượng, tầng mặt thượng (tường hoặc tầng nhỏ làm trên hết để che mái nhà phía đằng trước)!to have rats in the attic- (từ lóng) hơi điên, hơi gàn

Đây là cách dùng attic tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ attic tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

attic /’ætik/* tính từ- (thuộc) thành A-ten- sắc sảo tiếng Anh là gì?
ý nhị=attic salt (wit)+ lời nói ý nhị* danh từ- tiếng A-ten- gác mái- (kiến trúc) tường mặt thượng tiếng Anh là gì?
tầng mặt thượng (tường hoặc tầng nhỏ làm trên hết để che mái nhà phía đằng trước)!to have rats in the attic- (từ lóng) hơi điên tiếng Anh là gì?
hơi gàn

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255