assessing tiếng Anh là gì?

assessing tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng assessing trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ assessing tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm assessing tiếng Anh
assessing
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ assessing

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: assessing tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

assessing tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ assessing trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ assessing tiếng Anh nghĩa là gì.

assess /ə’ses/

* ngoại động từ
– định giá (tài sản, hoa lợi…) để đánh thuế; đánh giá; ước định
– định mức (tiền thuế, tiền phạt)
– đánh thuế, phạt
=to be assessed at (in) ten dollars+ bị đánh thuế mười đô la

assess
– đánh giá

Thuật ngữ liên quan tới assessing

Tóm lại nội dung ý nghĩa của assessing trong tiếng Anh

assessing có nghĩa là: assess /ə’ses/* ngoại động từ- định giá (tài sản, hoa lợi…) để đánh thuế; đánh giá; ước định- định mức (tiền thuế, tiền phạt)- đánh thuế, phạt=to be assessed at (in) ten dollars+ bị đánh thuế mười đô laassess- đánh giá

Đây là cách dùng assessing tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ assessing tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

assess /ə’ses/* ngoại động từ- định giá (tài sản tiếng Anh là gì?
hoa lợi…) để đánh thuế tiếng Anh là gì?
đánh giá tiếng Anh là gì?
ước định- định mức (tiền thuế tiếng Anh là gì?
tiền phạt)- đánh thuế tiếng Anh là gì?
phạt=to be assessed at (in) ten dollars+ bị đánh thuế mười đô laassess- đánh giá

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255