announcing tiếng Anh là gì?

announcing tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng announcing trong tiếng Anh .

TÓM TẮT

Thông tin thuật ngữ announcing tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm announcing tiếng Anh
announcing
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ announcing

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: announcing tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

announcing tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ announcing trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ announcing tiếng Anh nghĩa là gì.

announce /ə’nauns/

* ngoại động từ
– báo, loan báo, thông tri
=to announce a piece of news+ loan báo một tin tức
=to announce a visitor+ báo có khách
– công bố, tuyên bố

* nội động từ
– đọc bản giới thiêu tin tức, đọc chương trình (ở đài phát thanh)
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tuyên bố ra ứng cử

Thuật ngữ liên quan tới announcing

Tóm lại nội dung ý nghĩa của announcing trong tiếng Anh

announcing có nghĩa là: announce /ə’nauns/* ngoại động từ- báo, loan báo, thông tri=to announce a piece of news+ loan báo một tin tức=to announce a visitor+ báo có khách- công bố, tuyên bố* nội động từ- đọc bản giới thiêu tin tức, đọc chương trình (ở đài phát thanh)- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tuyên bố ra ứng cử

Đây là cách dùng announcing tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ announcing tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

announce /ə’nauns/* ngoại động từ- báo tiếng Anh là gì?
loan báo tiếng Anh là gì?
thông tri=to announce a piece of news+ loan báo một tin tức=to announce a visitor+ báo có khách- công bố tiếng Anh là gì?
tuyên bố* nội động từ- đọc bản giới thiêu tin tức tiếng Anh là gì?
đọc chương trình (ở đài phát thanh)- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tuyên bố ra ứng cử

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255