amigo tiếng Tây Ban Nha là gì?

Thông tin thuật ngữ amigo tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm amigo tiếng Tây Ban Nha
amigo
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ amigo

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Bạn đang chọn từ điển Tây Ban Nha-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Định nghĩa – Khái niệm

amigo tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ amigo trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ amigo tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {friend} người bạn, người quen sơ, ông bạn, người ủng hộ, người giúp đỡ, cái giúp ích, (số nhiều) bà con thân thuộc, (Friend) tín đồ Quây,cơ, thân với, bạn trong lúc khó khăn hoạn nạn mới thật là bạn, (thơ ca) giúp đỡ

Thuật ngữ liên quan tới amigo

Tóm lại nội dung ý nghĩa của amigo trong tiếng Tây Ban Nha

amigo có nghĩa là: {friend} người bạn, người quen sơ, ông bạn, người ủng hộ, người giúp đỡ, cái giúp ích, (số nhiều) bà con thân thuộc, (Friend) tín đồ Quây,cơ, thân với, bạn trong lúc khó khăn hoạn nạn mới thật là bạn, (thơ ca) giúp đỡ

Đây là cách dùng amigo tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ amigo tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{friend} người bạn tiếng Tây Ban Nha là gì?
người quen sơ tiếng Tây Ban Nha là gì?
ông bạn tiếng Tây Ban Nha là gì?
người ủng hộ tiếng Tây Ban Nha là gì?
người giúp đỡ tiếng Tây Ban Nha là gì?
cái giúp ích tiếng Tây Ban Nha là gì?
(số nhiều) bà con thân thuộc tiếng Tây Ban Nha là gì?
(Friend) tín đồ Quây tiếng Tây Ban Nha là gì?
cơ tiếng Tây Ban Nha là gì?
thân với tiếng Tây Ban Nha là gì?
bạn trong lúc khó khăn hoạn nạn mới thật là bạn tiếng Tây Ban Nha là gì?
(thơ ca) giúp đỡ

Tiếng Tây Ban Nha là gì?

Bao nhiêu người nói tiếng Tây Ban Nha?

Nó là tiếng mẹ đẻ của khoảng 352 triệu người, và được dùng bởi 417 triệu người khi tính thêm các người dùng nó như tiếng phụ (theo ước lượng năm 1999). Có người khẳng định rằng có thể nghĩ đến tiếng Tây Ban Nha là tiếng quan trọng thứ 2 trên thế giới, sau tiếng Anh, có thể quan trọng hơn cả tiếng Pháp, do càng ngày nó càng được sử dụng nhiều hơn ở Hoa Kỳ.

Nước nào nói Tiếng Tây Ban Nha?

Có nhiều quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha trên thế giới, nó là ngôn ngữ chính thức của 20 quốc gia sau: Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, xích đạo Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Tây Ban Nha, Uruguay và Venezuela. Mặc dù nó không phải là ngôn ngữ chính thức, nhưng tiếng Tây Ban Nha thường được nói ở Hoa Kỳ, Belize, Andorra và Gibraltar.Tiếng Tây Ban Nha (español), cũng được gọi là tiếng Castilla (castellano) hay tiếng Y Pha Nho theo lối nói cũ, là một ngôn ngữ thuộc nhóm Iberia-Rôman của nhóm ngôn ngữ Rôman, và là tiếng phổ biến thứ 4 trên thế giới theo một số nguồn, trong khi có nguồn khác liệt kê nó là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 hay thứ 3.Nó là tiếng mẹ đẻ của khoảng 352 triệu người, và được dùng bởi 417 triệu người khi tính thêm các người dùng nó như tiếng phụ (theo ước lượng năm 1999). Có người khẳng định rằng có thể nghĩ đến tiếng Tây Ban Nha là tiếng quan trọng thứ 2 trên thế giới, sau tiếng Anh, có thể quan trọng hơn cả tiếng Pháp, do càng ngày nó càng được sử dụng nhiều hơn ở Hoa Kỳ.Có nhiều quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha trên thế giới, nó là ngôn ngữ chính thức của 20 quốc gia sau: Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, xích đạo Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Tây Ban Nha, Uruguay và Venezuela. Mặc dù nó không phải là ngôn ngữ chính thức, nhưng tiếng Tây Ban Nha thường được nói ở Hoa Kỳ, Belize, Andorra và Gibraltar.Do tỷ suất sinh cao ở những nước dùng tiếng Tây Ban Nha như ngôn từ chính thức, do sự mở mang của những kinh tế tài chính trong giới nói tiếng Tây Ban Nha, do sự tác động ảnh hưởng của tiếng Tây Ban Nha trong thị trường âm nhạc toàn thế giới, do tầm quan trọng của văn học Tây Ban Nha và do nó được sử dụng ở rất nhiều nơi trên quốc tế. Tiếng Tây Ban Nha được sử dụng hầu hết ở Tây Ban Nha, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Guinea Xích Đạo .

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255