Allele Là Gì – Nghĩa Của Từ Allele Trong Tiếng Việt – Thienmaonline

Gen là một phần của DNA xác lập một tính trạng. Đặc điểm là một đặc thù, hoặc một đặc thù, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, như chiều cao hoặc màu mắt .
Đang xem : Allele là gì

Gen có nhiều dạng hoặc nhiều phiên bản. Mỗi dạng này được gọi là một alen. Ví dụ, gen quy định tính trạng màu tóc có nhiều alen: một alen cho tóc nâu, một alen cho tóc vàng, một alen cho tóc đỏ, v.v.

Gene Alen
Định nghĩa Gen là một phần của DNA xác định một tính trạng nhất định. Một alen là một dạng cụ thể của một gen.
Chức năng Các gen chịu trách nhiệm cho sự biểu hiện của các tính trạng. Các alen chịu trách nhiệm về các biến thể mà một tính trạng nhất định có thể được biểu hiện.
Ghép nối Các gen không xảy ra thành từng cặp.
Xem thêm : Tổng Cục Thuế Tiếng Anh Là Gì, Chi Cục Thuế Tiếng Anh Là Gì
Các alen xảy ra thành từng cặp.
Ví dụ Màu mắt, màu tóc, hình dạng chân tóc Mắt xanh, tóc vàng, chân tóc hình chữ V

Chức năng

Các gen chi phối những tính trạng của một sinh vật. Họ làm như vậy bằng cách hoạt động giải trí như những hướng dẫn để tạo ra protein. Protein là những phân tử phong phú đóng nhiều vai trò quan trọng trong khung hình tất cả chúng ta, ví dụ điển hình như sản xuất hormone và tạo ra kháng thể .

Con người có hai bản sao ( hoặc alen ) của mỗi gen, một bản sao được thừa kế từ cha và mẹ. Các alen đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành những tính năng cá thể của mỗi con người. Các alen là những phiên bản của cùng một gen với những biến thể nhỏ trong trình tự những cơ sở ADN của chúng. Những độc lạ nhỏ này giữa những alen của cùng một gen góp thêm phần tạo nên những đặc thù riêng không liên quan gì đến nhau của mỗi người .

Di truyền

Di truyền là cách những đặc thù được truyền cho con cháu. Các gen quyết định hành động những đặc thù của bạn, như bạn cao bao nhiêu, màu mắt và màu tóc của bạn. Nhưng một đặc thù thường được xác lập bởi 1 số ít gen, thay vì chỉ một. Ví dụ, chỉ riêng chiều cao được xác lập bởi hơn 400 gen .

Con người và những sinh vật đa bào khác có hai alen ở cùng một vị trí trên một nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể là những sợi DNA rất dài quấn quanh những protein đặc biệt quan trọng gọi là histone. Con người có 46 nhiễm sắc thể ; bố và mẹ mỗi con truyền 23 nhiễm sắc thể đó. Do đó, sự bộc lộ của bất kể đặc thù nào sẽ phụ thuộc vào vào hai nguồn thông tin. Hai nguồn này là alen bố và alen mẹ .

Kiểu gen và kiểu hình

Một kiểu gen là tất cả các gen thông qua vào một cá nhân do cha mẹ. Nhưng không phải tất cả các gen bạn mang đều được chuyển thành các đặc điểm có thể nhìn thấy được. Tập hợp các đặc điểm vật lý của một cá thể được gọi là kiểu hình. Kiểu hình của một cá nhân chỉ được tạo thành từ các gen biểu hiện.

Ví dụ, lấy một thành viên có một alen cho tóc vàng và một alen cho tóc nâu. Dựa trên thông tin này, tất cả chúng ta biết rằng kiểu gen của họ gồm có tóc vàng và tóc nâu. Nếu tất cả chúng ta quan sát thấy thành viên có tóc vàng – nói cách khác, tóc vàng là đặc thù bộc lộ – thì tất cả chúng ta biết rằng kiểu hình của chúng gồm có tóc vàng, nhưng không phải tóc nâu .
Xem thêm : Ip Lock Là Gì – Iphone Lock Là Gì

Đặc điểm ưu thế và lùi

Kiểu gen hoàn toàn có thể là đồng hợp tử hoặc dị hợp tử. Khi hai alen di truyền cho một gen nhất định là giống hệt nhau, thì gen đơn cử này được gọi là đồng hợp tử. Ngoài ra, khi hai gen khác nhau, gen được cho là dị hợp tử .

Tính trạng trội yên cầu sự hiện hữu của chỉ một alen để tính trạng đã cho được biểu lộ. Tính trạng lặn chỉ hoàn toàn có thể bộc lộ nếu kiểu gen là đồng hợp tử. Ví dụ, chân tóc hình chữ V là tính trạng trội, còn chân tóc thẳng là tính trạng lặn. Để có một chân tóc thẳng, cả hai alen của chân tóc đều cần phải là chân tóc thẳng. Tuy nhiên, để có đường chân tóc hình chữ V, chỉ cần một trong hai alen của đường chân tóc là hình chữ V.

*

*

*

Deutsch Español 日本語 ह ि न ् द ी čeština Українська Italiano ελληνικά magyar Nederlands Türkçe العربية português српски Français Svenska Русский язык ภาษาไทย Suomi 한국어 polski tiếng việt Bahasa Indonesia Bahasa Melayu român dansk slovenčina български

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255