affinity tiếng Anh là gì?

affinity tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng affinity trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ affinity tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm affinity tiếng Anh
affinity
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ affinity

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: affinity tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

affinity tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ affinity trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ affinity tiếng Anh nghĩa là gì.

affinity /ə’finiti/

* danh từ
– mối quan hệ, sự giống nhau về cấu trúc (giữa các loài vật, cây cỏ, ngôn ngữ)
– sự giống nhau về tính tình
– quan hệ thân thuộc với họ nhà vợ, quan hệ thân thuộc với họ nhà chồng
– sự thu hút, sự hấp dẫn, sự lôi cuốn; sự đồng cảm
– sự ham thích
=to have an affinity for something+ ham thích ham thích cái gì
– (hoá học) ái lực
=chemical affinity+ ái lực hoá học

affinity
– phép biến đổi afin

Thuật ngữ liên quan tới affinity

Tóm lại nội dung ý nghĩa của affinity trong tiếng Anh

affinity có nghĩa là: affinity /ə’finiti/* danh từ- mối quan hệ, sự giống nhau về cấu trúc (giữa các loài vật, cây cỏ, ngôn ngữ)- sự giống nhau về tính tình- quan hệ thân thuộc với họ nhà vợ, quan hệ thân thuộc với họ nhà chồng- sự thu hút, sự hấp dẫn, sự lôi cuốn; sự đồng cảm- sự ham thích=to have an affinity for something+ ham thích ham thích cái gì- (hoá học) ái lực=chemical affinity+ ái lực hoá họcaffinity- phép biến đổi afin

Đây là cách dùng affinity tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ affinity tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

affinity /ə’finiti/* danh từ- mối quan hệ tiếng Anh là gì?
sự giống nhau về cấu trúc (giữa các loài vật tiếng Anh là gì?
cây cỏ tiếng Anh là gì?
ngôn ngữ)- sự giống nhau về tính tình- quan hệ thân thuộc với họ nhà vợ tiếng Anh là gì?
quan hệ thân thuộc với họ nhà chồng- sự thu hút tiếng Anh là gì?
sự hấp dẫn tiếng Anh là gì?
sự lôi cuốn tiếng Anh là gì?
sự đồng cảm- sự ham thích=to have an affinity for something+ ham thích ham thích cái gì- (hoá học) ái lực=chemical affinity+ ái lực hoá họcaffinity- phép biến đổi afin

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255