Cam kết tình cảm (Affective commitment) của nhân viên là gì?

Cam kết tình cảm ( tiếng Anh : Affective commitment ) là một trong 3 góc nhìn của cam kết tổ chức triển khai .Cam kết tình cảm (Affective commitment) của nhân viên là gì? - Ảnh 1.Hình minh họa ( Nguồn : SONDARVA YAGNESH )

Cam kết tình cảm

Khái niệm

Cam kết tình cảm trong tiếng Anh gọi là: Affective commitment.

Theo Meyer & Allen (1991), cam kết tình cảm là sự gắn bó về tình cảm của một nhân viên với tổ chức, nhận diện và tham gia vào tổ chức. Điều này có thể được thể hiện qua việc chia sẻ các giá trị, mong muốn tiếp tục làm việc vì lợi ích của doanh nghiệp. Cam kết tình cảm là yếu tố rất quan trọng để nhân viên có thể duy trì hiệu quả công việc. 

Cam kết tình cảm là một trong 3 góc nhìn của cam kết tổ chức triển khai ( Organizational Commitment ), theo quy mô của Meyer và Allen ( 1991 ). Cam kết tổ chức triển khai có rất nhiều khái niệm khác nhau với những cấu trúc phong phú. Sự độc lạ trong những định nghĩa về cam kết tổ chức triển khai dẫn đến việc cam kết hoàn toàn có thể có những hình thức khác nhau .Trong nghiên cứu và điều tra của mình, Meyer và Allen ( 1991 ) định nghĩa cam kết của tổ chức triển khai là mối liên hệ tâm lí giữa nhân viên cấp dưới và tổ chức triển khai, làm giảm sự tự nguyện rời bỏ tổ chức triển khai của nhân viên cấp dưới .

Kết quả nghiên cứu cho thấy, cam kết tình cảm (affective commitment) có mối tương quan mạnh mẽ nhất với kết quả công việc, hành vi công dân tổ chức, theo sau là cam kết qui chuẩn (normative commitment). 

Cam kết liên tục ( continuance commitment ) có khuynh hướng không tương quan hoặc có tương quan ngược chiều đến những hành vi này .

Mối quan hệ giữa sự cam kết tình cảm với sự im lặng và ý định nghỉ việc của nhân viên

Theo Deniz và tập sự ( 2013 ), sự lạng lẽ hoàn toàn có thể có cả tác động ảnh hưởng tích cực lẫn xấu đi đến cam kết của tổ chức triển khai tùy thuộc vào loại cam kết đơn cử của nhân viên cấp dưới. Theo Joinson ( 1996 ), nó tạo ra những hậu quả không mong ước cho người lao động và làm rạn nứt mối quan hệ, tình cảm của họ với tổ chức triển khai .

Vì vậy, sự im lặng sẽ có tác động tiêu cực với sự gắn kết của nhân viên về mặt tình cảm. Nhân viên càng im lặng, càng không bày tỏ ý kiến, mong muốn của mình thì theo thời gian họ sẽ càng thất vọng và thờ ơ; đồng thời không duy trì sự gắn kết và cống hiến cho tổ chức vì tình cảm.

Ngoài ra, xét về tác động ảnh hưởng của cam kết tình cảm đến hành vi của nhân viên cấp dưới, dự tính nghỉ việc luôn là yếu tố quan trọng được nhiều học giả và nhà quản trị chăm sóc nghiên cứu và điều tra .Theo Meyer và Herscovitch ( 2001 ), cam kết tình cảm đã được link với một loạt những tác dụng tương quan đến vắng mặt, nghỉ việc, hành vi tổ chức triển khai và hiệu suất cao việc làm. Thông qua cam kết tình cảm hoàn toàn có thể giảm bớt sự vắng mặt và nghỉ việc của nhân viên cấp dưới, nâng cao hiệu suất cao tổ chức triển khai ( Meyer và Allen, 1991 ) .

(Tài liệu tham khảo: Tác động của sự im lặng đến cam kết tình cảm và ý định nghỉ việc của nhân viên, Trần Mai Đông, Tạp chí Công thương, 2020)

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255