Top 18 adductor muscle là gì hay nhất 2022

Duới đây là những thông tin và kiến thức và kỹ năng về chủ đề adductor muscle là gì hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp : ADDUCTOR | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Ngày đăng: 7/4/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 35923 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: 1. a muscle that moves a part of the body towards the middle of the body or…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

 • Xem Ngay

"adductor muscle" là gì? Nghĩa của từ adductor muscle ...

 • Tác giả: vtudien.com

 • Ngày đăng: 24/7/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 80744 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về “adductor muscle” là gì? Nghĩa của từ adductor muscle …. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của từ adductor muscle trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt Tra câu | Đọc báo tiếng Anh adductor muscle Từ điển WordNet n. a muscle that draws ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: vi.vdict.pro

 • Ngày đăng: 10/7/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 22651 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của từ adductor trong Từ điển Tiếng Anh noun 1a muscle whose contraction moves a limb or other part of the body toward the midline of the body or toward another part. The adductor muscle group is often a source of p……

 • Xem Ngay

Adductor muscle long là gì, Nghĩa của từ Adductor muscle ...

 • Tác giả: www.rung.vn

 • Ngày đăng: 23/7/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 46838 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Adductor muscle long là gì: cơ khép dài,

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Adductor muscle long là gì: cơ khép dài, … Adductor muscle long. Y học cơ khép dài. Thuộc thể loại. Y học, August 10,2015. Các từ tiếp theo. Adductor muscle of great toe. cơ khép ngón chân cái, Adductor muscle of thumb. cơ khép ngón tay, ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: presbyteryofstockton.org

 • Ngày đăng: 8/6/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 43091 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Các cơ phụ hông là gì?. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài ra câu hỏi là, các cơ dẫn là gì? Cơ phụ, bất kỳ cơ nào kéo một phần của cơ thể về phía đường trung bình của nó hoặc về phía trục của một chi (so sánh cơ bắt đầu), đặc biệt là ba cơ mạnh mẽ của đùi người – cơ dài ( adductor longus), cơ vòng (adductor brevis) và ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: vi.vdict.pro

 • Ngày đăng: 17/8/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 88851 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “abductor muscle”, trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abductor muscle, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abductor muscle trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt…

 • Xem Ngay

SỰ KHáC BIỆT GIỮA CƠ BẮP BẮT MỒI Và CHẤT DẪN TRUYỀN | …

 • Tác giả: vi.strephonsays.com

 • Ngày đăng: 5/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 41400 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Sự khác biệt cơ bản giữa cơ bắt cóc và cơ bổ sung là cơ bắt cóc là cơ kéo các bộ phận cơ thể ra ngoài từ đường giữa trong khi

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Adductor Muscles là gì 4. Điểm giống nhau giữa cơ bụng và cơ bổ sung 5. So sánh song song – Cơ bụng so với cơ phụ ở dạng bảng 6. Tóm tắt Cơ bụng là gì? Cơ bụng là cơ kéo các bộ phận của cơ thể ra ngoài từ đường giữa của cơ thể chúng ta. Ví dụ, các cơ bắt cóc ở chân của bạn giữ cho hai chân cách xa nhau cũng như cách xa đường giữa của cơ thể….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Ngày đăng: 14/3/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 1191 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: 1. a muscle that moves a part of the body towards the middle of the body or…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a muscle that moves a part of the body towards the middle of the body or towards another body part, often used to refer to the three large thigh muscles: When you move your leg toward the midline of the body, you are using adductor muscles. ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: phacdochuabenh.com

 • Ngày đăng: 19/8/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 89092 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ musculus adductor magnus, musculus adductor …. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của từ musculus adductor magnus – musculus adductor magnus là gì. Dịch Sang Tiếng Việt: Cơ khép to…

 • Xem Ngay

 • Tác giả: vtudien.com

 • Ngày đăng: 24/6/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 13190 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về “adductor” là gì? Nghĩa của từ adductor trong tiếng Việt …. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tra cứu từ điển Anh Việt online. Nghĩa của từ ‘adductor’ trong tiếng Việt. adductor là gì? Tra cứu từ điển trực tuyến….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: www.phacdochuabenh.com

 • Ngày đăng: 2/4/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 34848 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ adductor, adductor là gì, Từ điển anh việt y …. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của từ adductor – adductor là gì. Dịch Sang Tiếng Việt: Khép…

 • Xem Ngay

 • Tác giả: chickgolden.com

 • Ngày đăng: 8/2/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 19194 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Sự khác biệt giữa cơ bụng và cơ phụ là gì?. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 20.02.2022 · 2. Cơ bụng là gì 3. Adductor Muscles là gì 4. Điểm giống nhau giữa cơ bụng và cơ bổ sung 5. So sánh song song – Cơ bụng so với cơ phụ ở dạng bảng 6. Tóm tắt. Cơ bụng là gì?…

 • Xem Ngay

 • Tác giả: www.rung.vn

 • Ngày đăng: 9/2/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 67862 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Abductor là gì: / æb’dʌktə /, danh từ, người bắt cóc, người cuỗm đi, người lừa đem đi, (giải phẫu) cơ giạng ( (cũng) abductor muscle),

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2.1 Danh từ 2.2 Người bắt cóc, người cuỗm đi, người lừa đem đi 2.3 (giải phẫu) cơ giạng ( (cũng) abductor muscle) / æb’dʌktə / Thông dụng Danh từ Người bắt cóc, người cuỗm đi, người lừa đem đi (giải phẫu) cơ giạng ( (cũng) abductor muscle) Thuộc thể loại Thông dụng, August 10,2015 Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh The Public Library 159 lượt xem…

 • Xem Ngay

ROM là gì? Tập Full ROM có làm tăng sự phát triển cơ bắp?

 • Tác giả: sachthehinh.com

 • Ngày đăng: 17/3/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 4498 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 30.05.2020 · Adductor muscle là gì. Adductor muscle – Cơ phụ: Bất kỳ cơ nào kéo một phần cơ thể về phía đường giữa. …. Từ “adductor” xuất phát từ tiền tố Latin “ad” có nghĩa là “hướng tới” + “ducere” có nghĩa là “vẽ hoặc dẫn” = “để thu hút về phía.”. Ngược lại với “adductor” là “” Abductor. ” Cơ phụ đối lập với cơ bắt cóc….

 • Xem Ngay

Abductor nghĩa là gì ? | Từ Điển Anh Việt EzyDict

 • Tác giả: ezydict.com

 • Ngày đăng: 29/3/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 78720 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Abductor nghĩa là gì ? abductor /æb’dʌktə/
  * danh từ
  – người bắt cóc, người cuỗm đi, người lừa đem đi
  – (giải phẫu) cơ giạng ((cũng) abductor…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: danh từ. người bắt cóc, người cuỗm đi, người lừa đem đi. (giải phẫu) cơ giạng ( (cũng) abductor muscle) ← Xem thêm từ abductions….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Ngày đăng: 18/7/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 14796 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: 1. a person who makes someone go somewhere with them, especially using threats…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: abductor noun [C] (MUSCLE) medical specialized. a muscle that moves a part of the body away from the middle of the body or from another body part. SMART Vocabulary: các từ liên quan và các cụm từ. Substances & structures in the body….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: englishsticky.com

 • Ngày đăng: 25/6/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 79547 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về abductor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: abductor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abductor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abductor. Từ điển Anh Việt. abductor /æb’dʌktə/ * danh từ. người bắt cóc, người cuỗm đi, người lừa đem đi (giải phẫu) cơ giạng ((cũng) abductor muscle) Từ điển Anh Anh ……

 • Xem Ngay

abductor tiếng Anh là gì? - Từ điển Anh-Việt

 • Tác giả: tudienso.com

 • Ngày đăng: 27/1/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 59554 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: abductor trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng abductor (có phát âm) trong tiếng Anh chuyên ngành.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: abductor trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng abductor (có phát âm) trong tiếng Anh chuyên ngành….

 • Xem Ngay

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255