acquiesce tiếng Anh là gì?

acquiesce tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng acquiesce trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ acquiesce tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm acquiesce tiếng Anh
acquiesce
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ acquiesce

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: acquiesce tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

acquiesce tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ acquiesce trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ acquiesce tiếng Anh nghĩa là gì.

acquiesce /,ækwi’es/

* nội động từ
– bằng lòng, ưng thuận, đồng ý; bằng lòng ngầm, mặc nhận
=to acquiesce in someone’s proposal+ đồng ý với lời đề nghị của ai
=to acquiesce in a conclusion+ đồng ý với một kết luận

Thuật ngữ liên quan tới acquiesce

Tóm lại nội dung ý nghĩa của acquiesce trong tiếng Anh

acquiesce có nghĩa là: acquiesce /,ækwi’es/* nội động từ- bằng lòng, ưng thuận, đồng ý; bằng lòng ngầm, mặc nhận=to acquiesce in someone’s proposal+ đồng ý với lời đề nghị của ai=to acquiesce in a conclusion+ đồng ý với một kết luận

Đây là cách dùng acquiesce tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ acquiesce tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

acquiesce / tiếng Anh là gì?
ækwi’es/* nội động từ- bằng lòng tiếng Anh là gì?
ưng thuận tiếng Anh là gì?
đồng ý tiếng Anh là gì?
bằng lòng ngầm tiếng Anh là gì?
mặc nhận=to acquiesce in someone’s proposal+ đồng ý với lời đề nghị của ai=to acquiesce in a conclusion+ đồng ý với một kết luận

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255