Cách tính toán mức ACOS cho quảng cáo PPC Amazon

ACoS khác nhau tùy thuộc vào ngân sách, giá cả, đối thủ cạnh tranh và nhiều yếu tố khác. Đây là những chỉ số ACoS trung bình của những category khác nhau trên Amazon

ACoS “ xịn ” hay “ xịt ” nhờ vào vào năng lực sinh lời. Các bước nhìn nhận chỉ số ACoS trên Amazon :

1. BƯỚC A: CÁCH TÍNH PROFIT MARGIN

Cấu trúc ngân sách nổi bật của một loại sản phẩm :

Các loại ngân sách thường gặp :

  • Giá vốn ( chi phí sản xuất )
  • giá thành luân chuyển loại sản phẩm từ nhà phân phối đến người mua
  • Phí Amazon ( phí trình làng, phí Amazon FBA, v.v. )

Để xác lập profit margins, đồng đội trừ toàn bộ những ngân sách ( trên mỗi loại sản phẩm ) vào giá bán. Ví dụ : Giá một loại sản phẩm là USD 200. Tất cả ngân sách là USD 150 cho mỗi loại sản phẩm, vì thế ở đầu cuối đồng đội kiếm được USD 200 – USD 150 = $ 50 doanh thu trên mỗi mẫu sản phẩm => Profit margin = $ 50 / USD 200 * 100 = 25 % .

2. BƯỚC B: BREAK-EVEN ACOS LÀ GÌ? (TÔI CÓ KIẾM ĐƯỢC LỢI NHUẬN KHÔNG?)

Break-even ACoS đại diện cho điểm giao nhau giữa lãi và lỗ của một camp. Nếu ACoS cao hơn profit margin, anh em bị lỗ và ngược lại, thấp hơn profit margin sẽ lãi.

Break-even ACoS = Profit margin
Break-even ACoS như một điểm chuẩn giúp đồng đội xem liệu những chiến dịch của mình đang lãi hay lỗ và đưa ra những quyết định hành động kịp thời .
Trong ví dụ trước, profit margin = break-even ACoS = 25 %. Miễn là đồng đội không chi quá 25 % cho quảng cáo, đồng đội sẽ không bị lỗ. Hay nói cách khác, ACoS không được vượt quá 25 % để duy trì doanh thu trên Amazon .

* * Lưu ý : Break-even ACoS dựa trên profit margin của một loại sản phẩm đơn cử. Nếu đồng đội tập hợp những loại sản phẩm có profit margin cũng như break-even ACoS chênh lệch lớn trong một nhóm quảng cáo, hoàn toàn có thể khó biết liệu camp đó có thực sự sinh lợi hay không. Đó là nguyên do tại sao đồng đội chỉ nên sử dụng một mẫu sản phẩm cho mỗi nhóm quảng cáo hoặc nhóm những mẫu sản phẩm có profit margin tương tự như nhau .

3. BƯỚC C: TARGET ACOS LÀ GÌ? (TÔI CÓ KIẾM ĐỦ LỢI NHUẬN KHÔNG?)

Tất nhiên khi kinh doanh thương mại ai cũng muốn đem về doanh thu càng nhiều càng tốt. Target ACoS là chỉ số đại diện thay mặt cho mức doanh thu này. Cách tính target ACoS trên Amazon :

  • Target ACoS = Profit margin ( Trước quảng cáo ) – Target profit margin ( Sau quảng cáo )
  • Target ACoS là một điểm chuẩn giúp bạn bè xem ngay lập tức liệu những camp có đạt được target profit margin hay không .

Ví dụ :

Trong ví dụ này, profit margin = break-even ACoS = 25 %. Nếu đồng đội muốn giữ profit margin 10 % sau quảng cáo, khi đó đồng đội chỉ hoàn toàn có thể tiêu tốn tối đa 25 % – 10 % = 15 % lệch giá của mình cho quảng cáo – tức target ACoS là 15 % .

Nguồn : www.sellics.com

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255