accession tiếng Anh là gì?

accession tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng accession trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ accession tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm accession tiếng Anh
accession
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ accession

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: accession tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

accession tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ accession trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ accession tiếng Anh nghĩa là gì.

accession /æk’seʃn/

* danh từ
– sự đến gần, sự tiếp kiến
– sự lên ngôi, sự nhậm chức; sự đến, sự đạt tới
=accession to the throne+ sự lên ngôi
=accession to office+ sự nhậm chức
=accession to manhood+ sự đến tuổi trưởng thành
– sự tăng thêm, sự thêm vào; phần thêm vào
=an accession to one’s stock of knowledge+ sự góp thêm vào cái vốn hiểu biết
– sự gia nhập, sự tham gia
=accession to an international treaty+ sự tham gia một hiệp ước quốc tế
– sự tán thành

Thuật ngữ liên quan tới accession

Tóm lại nội dung ý nghĩa của accession trong tiếng Anh

accession có nghĩa là: accession /æk’seʃn/* danh từ- sự đến gần, sự tiếp kiến- sự lên ngôi, sự nhậm chức; sự đến, sự đạt tới=accession to the throne+ sự lên ngôi=accession to office+ sự nhậm chức=accession to manhood+ sự đến tuổi trưởng thành- sự tăng thêm, sự thêm vào; phần thêm vào=an accession to one’s stock of knowledge+ sự góp thêm vào cái vốn hiểu biết- sự gia nhập, sự tham gia=accession to an international treaty+ sự tham gia một hiệp ước quốc tế- sự tán thành

Đây là cách dùng accession tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ accession tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

accession /æk’seʃn/* danh từ- sự đến gần tiếng Anh là gì?
sự tiếp kiến- sự lên ngôi tiếng Anh là gì?
sự nhậm chức tiếng Anh là gì?
sự đến tiếng Anh là gì?
sự đạt tới=accession to the throne+ sự lên ngôi=accession to office+ sự nhậm chức=accession to manhood+ sự đến tuổi trưởng thành- sự tăng thêm tiếng Anh là gì?
sự thêm vào tiếng Anh là gì?
phần thêm vào=an accession to one’s stock of knowledge+ sự góp thêm vào cái vốn hiểu biết- sự gia nhập tiếng Anh là gì?
sự tham gia=accession to an international treaty+ sự tham gia một hiệp ước quốc tế- sự tán thành

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255