accepted tiếng Anh là gì?

accepted tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng accepted trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ accepted tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm accepted tiếng Anh
accepted
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ accepted

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: accepted tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

accepted tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ accepted trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ accepted tiếng Anh nghĩa là gì.

accepted /ək’septid/

* tính từ
– đã được thừa nhận, đã được công nhận

accepted
– được công nhận, được thừa nhậnaccept /ək’sept/

* ngoại động từ
– nhận, chấp nhận, chấp thuận
=to accept a proposal+ chấp nhận một đề nghị
=to accept a present+ nhận một món quà
=to accept an invitation+ nhận lời mời
– thừa nhận
=to accept a truth+ thừa nhận một sự thật
– đảm nhận (công việc…)
– (thương nghiệp) chịu trách nhiệm về; nhận thanh toán (hoá đơn, hối phiếu…)

accept
– nhận, chấp nhận; thừa nhận; không bác bỏ

Thuật ngữ liên quan tới accepted

Tóm lại nội dung ý nghĩa của accepted trong tiếng Anh

accepted có nghĩa là: accepted /ək’septid/* tính từ- đã được thừa nhận, đã được công nhậnaccepted- được công nhận, được thừa nhậnaccept /ək’sept/* ngoại động từ- nhận, chấp nhận, chấp thuận=to accept a proposal+ chấp nhận một đề nghị=to accept a present+ nhận một món quà=to accept an invitation+ nhận lời mời- thừa nhận=to accept a truth+ thừa nhận một sự thật- đảm nhận (công việc…)- (thương nghiệp) chịu trách nhiệm về; nhận thanh toán (hoá đơn, hối phiếu…)accept- nhận, chấp nhận; thừa nhận; không bác bỏ

Đây là cách dùng accepted tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ accepted tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

accepted /ək’septid/* tính từ- đã được thừa nhận tiếng Anh là gì?
đã được công nhậnaccepted- được công nhận tiếng Anh là gì?
được thừa nhậnaccept /ək’sept/* ngoại động từ- nhận tiếng Anh là gì?
chấp nhận tiếng Anh là gì?
chấp thuận=to accept a proposal+ chấp nhận một đề nghị=to accept a present+ nhận một món quà=to accept an invitation+ nhận lời mời- thừa nhận=to accept a truth+ thừa nhận một sự thật- đảm nhận (công việc…)- (thương nghiệp) chịu trách nhiệm về tiếng Anh là gì?
nhận thanh toán (hoá đơn tiếng Anh là gì?
hối phiếu…)accept- nhận tiếng Anh là gì?
chấp nhận tiếng Anh là gì?
thừa nhận tiếng Anh là gì?
không bác bỏ

ĐÁNH GIÁ post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255